Vi vill se en handlingsplan för suicidprevention!

Jul & Nyårshelgen är en tid då många känner sig ensamma. I Sverige tar flest människor sina liv på nyårsdagen. Enligt folkhälsomyndigheten ligger Sigtuna kommun på plats fyra av 26 vad gäller antal suicid per 100 000 invånare i Stockholms län. Detta vill vi socialdemokrater arbeta emot genom att införa en handlingsplan för suicidprevention! På…

Läs mer

Pressmeddelande om kompletteringsbudget

Kommunen får 23,9 miljoner i statligt tillskott 2020 Om Socialdemokrater styrde kommunen skulle vi använda de extra 23,9 miljoner som tillförs i kompletteringsbudgeten till att öka personaltätheten på kommunens skolor, särskilda boenden och inom ungdomsverksamheten. Satsningarna skulle innebära fler anställda på förskola och fritids, två ungdomscoacher för att hitta och hjälpa ungdomar som hoppar av…

Läs mer

Vårt program för bostadsbyggande

I Socialdemokraternas förslag till program för bostadsbyggande presenterar de sin vision av bostadsbyggandet i Sigtuna kommun. Kommunen har genom SigtunaHem, det kommunala bostadsbolag, ett direkt ansvar för att förverkliga den lokala bostadspolitiken. Vi lägger därför stort fokus på att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Ambitionen ska vara att all ny-…

Läs mer

Pressmeddelande om nedläggningen av det kommunala landsbygdsrådet

I samma stund som klubban går i bordet på kommunstyrelsen idag går landsbygdsrådet i graven och samtliga representanter i rådet entledigas från sina poster. Efter att socialdemokraterna kritiserade kommunledningen för att man inte aktivt arbetat tillsammans med landsbygdsrådet under hela 2019 väljer de nu att lägga ner det helt. – Jag trodde att centerpartiet värnade…

Läs mer

Om social dumpning

I oktober gick det socialdemokratiska kommunalrådet i Kramfors kommun, Jan Sahlén, ut med ett kritiskt uttalande då han anklagade Solna, Sollentuna och Sigtuna kommun för så kallad social dumpning, man kan höra om det här. Han menade att dessa kommuner betalade biljetter, och i vissa fall första månadens hyra till bostadslösa utan någon sysselsättning för…

Läs mer

Mål och budget 2020

Socialdemokraterna nyanställer 44 personer inom skolan i sin skuggbudget! Sigtuna kommun ska vara en kommun där vi alltid sätter invånarna först! -Ja, vi satsar tveklöst mest på skolan och äldreomsorgen. Vi lägger in dubbelt så mycket pengar som den moderatledda kommunledningen. Vi prioriterar alltid de invånare som behöver mest, nämligen våra barn och våra äldre,…

Läs mer

Sammanhållning ger sann trygghet

Med anledning av Jeanina Santiagos inslag om Gisela Löwenberg: ”Kulturlivet är på väg att dö” samt Fredrik Möllerström och Johan Sittenfelds insändare: ”Kommunens avgifter hotar föreningslivet” vill Socialdemokraterna belysa behovet av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. Socialdemokraterna delar i skribenternas oro över något som är ovärderligt i svårt samhälle, engagemang i föreningslivet och tillgång till kultur…

Läs mer

Uttalande av riksdagsledamot Marie Axelsson (S) angående lokalpolitisk annonsering

Socialdemokraterna tar kommunpolitiken på största allvar. Oseriös annonsering och smutskastning är något vi socialdemokrater inte sysslar med. Vi anser att ett sådant beteende är ytterst olämpligt när man innehar den politiska makten i kommunen och rimmar illa med de etiska riktlinjer vi antog vid senaste kommunfullmäktige. Observera, -i full politisk enighet! Har man vunnit val…

Läs mer

Rosersbergarna får inget naturreservat!

Rosersbergarna får inget naturreservat! Sedan 2012 har kommunen lagt tid, kraft och uppskattningsvis 100.000 kronor på att ta fram alla underlag för att skydda tio hektar av den värdefulla Råbergsskogen. Ett naturreservat som skulle motsvara en yta på 14 fotbollsplaner.  Initiativet togs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, men beslutet om utredningen togs i total politisk…

Läs mer

Fyll Valstaskolan med liv, föreningar och företag!

Valstaskolan är en av vår kommuns dåligt utnyttjade resurser som innehåller ett välfungerande tillagningskök och ett stort antal specialsalar. Det handlar om 10.000 m2 golvyta och utrymmen med utrustning för trä,-metall- och textilslöjd samt hemkunskap. Här kan de lokala studieförbunden erbjuda slöjd och matlagningsaktiviteter. Kommunen eller föreningar kan arrangera aktiviteter för ungdomar, bland annat kultur….

Läs mer
facebook Twitter Email