Socialdemokraterna kritiska till låga belopp för sommarbidrag till barnfamiljer i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har sedan 2006 satsat på extra bidrag till de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna under sommarmånaderna. Trots att behovet av extra stöd har ökat med inflationen, har kommunen valt att behålla samma summa på 500 kronor per barn och månad sedan 2019. Socialdemokraterna är positiv till satsningen, men är kritisk till det låga beloppet som inte längre motsvarar de verkliga kostnaderna.

Sommarlov är en tid för avkoppling och roliga aktiviteter för barn, men för många barn i vårt samhälle är det en tid fylld av oro och begränsningar på grund av ekonomiska svårigheter. Det är därför av yttersta vikt att se till att alla barn har möjlighet att delta i meningsfulla sommaraktiviteter.

Därför vill vi uppmana den moderatledda kommunledningen att öka anslaget till 750 kr per barn och månad. Det skulle inte bara göra det möjligt för fler barn att delta i aktiviteter, det skulle också öka deras valmöjligheter. Barnen skulle kunna välja mellan ett bredare utbud av aktiviteter som passar deras intressen, behov och åldersgrupp. På så sätt skulle vi också kunna minska klyftan mellan de som har råd och de som inte har det.

– Familjernas kostnader har ökat med inflationen och det här bidraget är inte tillräckligt för att täcka deras behov. Det är bra att kommunen satsar extra på barnfamiljer, men summan behöver höjas, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Socialdemokraterna anser att det generellt satsas för lite på kommunens barn och unga och att mer behöver göras för att motverka barnfattigdom och utanförskap.

– Barnen är vår framtid och dessa barn förtjänar att ha samma möjligheter som andra barn. Vi behöver öka satsningarna på kommunens barn och unga för att se till att alla får en meningsfull fritid under sommarlovet, säger Emel Karakaya (S)

facebook Twitter Email