Styrelsen

Ordförande

Ann Bly Lässman

Vice ordförande

Lars Andersson

Kassör

John Bergsten  

Ledamot 

Susan Jibran      

Oskar Lindskog 

Rolando Rosales

Emel Karakaya

Ersättare

Allan Faraj

Amira Azami Idrissi 

Oskar Sokolovs 

Jimmy Mårtensson 

Adjungerade styrelseledamöter

Marie Axelsson

Nadab Abraha

Vill ni komma i kontakt med styrelsen? Maila då:

facebook Twitter Email