Styrelsen

Ordförande 

Vice ordförande                                                                                                  Evalena Lindqvist

Kassör                                                                                                                       Ann Bly Lässman

Facklig ledare                                                                                                         Oskar Lindskog   

Styrelseledamöter

Emel Karakaya

Ibrahim Khalifa

Johan Bergsten

Lars Andersson

Rolando Rosales

Ersättare

Allan Faraj

Robin Walian

Susan Jibran

Adjungerade styrelseledamöter                                                                            Marie Axelsson

Nadab Abraha

Vill ni komma i kontakt med styrelsen? Maila då:

facebook Twitter Email