Styrelsen

Ordförande

Ann Bly Lässman

Vice ordförande

Lars Andersson

Ledamöter

Johan Bergsten

Jimmy Mårtensson

Allan Faraj

Oskar Lindskog

Rolando Rosales

Ersättare

Petra Emmanuella

Asgerali Hassanali

Carina Henriksson Pearce

Tomas Brandell

Adjungerade styrelseledamöter

Marie Axelsson

Nadab Abraha

Lallo Darbo

Vill ni komma i kontakt med styrelsen? Maila då:

facebook Twitter Email