SJUKVÅRD

Det är region Stockholm som ansvarar för sjukvården i Sigtuna kommun. Men det förhindrar inte oss att driva våra frågor mot regionen.

Din röst på Socialdemokraterna innebär:


• Öppna en gynekologmottagning i kommunen –
En jämlik vård är också en tillgänglig. En tillgänglig vård är grunden för en jämlik hälsa. Därför vill vi att regionen öppnar en regionalt driven gynmottagning i kommunen.
• Psykologmottagning för barn- och ungdomar – För att vården ska möta barn och ungdomar där de är, ska vi verka för att etablera en mottagning i kommunen
• Nära och tillgänglig närakut – Alla kommuninvånare ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor.
• Rätt vård i rätt tid och på rätt plats – Vi ska verka för att stärka vårdcentralerna i kommunen med förlängda öppettider och fler anställda.

facebook Twitter Email