ÄLDREOMSORG

För oss socialdemokrater är det självklart att satsa på dem som varit med och byggt upp det svenska välfärdssamhället och i synnerhet Sigtuna kommuns välfärd. Den enskilda invånaren ska veta att äldreomsorgen är anpassad efter dennes önskemål och behov. Socialdemokraterna är det parti som stärker de äldres rätt inom äldreomsorgen och ser till att höjd kvalitet går hand i hand med trygga arbetsvillkor för personalen.

•Införa språkmatchning mellan brukare och personal – För att personalen i hemtjänsten och kommunens särskilda boenden ska kunna kommunicera med alla sina brukare skaspråkmatchning införas.
•Ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen – Vi vill stärka de äldres rätt i äldreomsorgen genom höjd kvalitet samt trygga arbetsvillkor för personalen.
•Fler träffpunkter i kommunen – Kommunens äldre behöver fler sociala mötesplatser, där man kan fika, ha en pratstund samt arrangera aktiviteter och underhållning tillsammans medföreningar och volontärer.
•En attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens – Undersköterskor som slutför vård- och omsorgsprogrammet ska garanteras tillsvidareanställning på heltid.
•Heltid som norm – Alla anställda inom äldreomsorgen ska ha rätt till en heltidsanställning.
•Dietister – Alla äldre som bor på kommunens särskilda boenden ska få äta näringsrik och balanserad kost.
•Införa måltidsråd – Rådet ska verka för matglädje och trevliga måltider med syftet att främja ett hälsosamt åldrande
•Fler geriatriker – De äldre ska få specialiserad medicinsk behandling och rehabilitering medmålet att nå bästa möjliga livskvalitet.

facebook Twitter Email