Pressmeddelanden

Fotograf: Jan Andersson

Vi vill att kommunen gör mer för att höja valdeltagandet

Kommunen måste göra mer för att fler ska rösta i EU-valet. Inför det kommande Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024, vill vi att Sigtuna kommun ska göra mer för att öka valdeltagandet. Med ett valdeltagande på endast 46,9 % i EU-valet 2019, behövs kraftfulla åtgärder för att uppmuntra fler kommuninvånare att utöva sin rösträtt och påverka…

Läs mer

Socialdemokraterna kritiska till låga belopp för sommarbidrag till barnfamiljer i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har sedan 2006 satsat på extra bidrag till de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna under sommarmånaderna. Trots att behovet av extra stöd har ökat med inflationen, har kommunen valt att behålla samma summa på 500 kronor per barn och månad sedan 2019. Socialdemokraterna är positiv till satsningen, men är kritisk till det låga beloppet som inte längre motsvarar de verkliga kostnaderna.

Sommarlov är en tid för avkoppling och roliga aktiviteter för barn, men för många barn i vårt samhälle är det en tid fylld av oro och begränsningar på grund av ekonomiska svårigheter. Det är därför av yttersta vikt att se till att alla barn har möjlighet att delta i meningsfulla sommaraktiviteter. Därför vill vi uppmana…

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2023: Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

Idag presenterade Socialdemokraterna i Sigtuna kommun sin mål och budget för 2023. Det är en budget som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst och som rustar Sigtuna kommun och kommuninvånarna för att möta tuffare ekonomiska tider.

–    Vi vet att det här är satsningar som gör skillnad. Det skulle kunna anställas både fler lärare i skolan och fler undersköterskor i äldreomsorgen. Välfärden måste kunna behålla personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta utvecklas. Det handlar också om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att utbilda våra…

Läs mer

Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos organisationen ICORN

Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos (International Cities of Refuge Network) ICORN för att vid behov kunna ta emot en förföljd ukrainsk författare, journalist eller annan typ av kulturutövare som kvalificerar sig till programmet. Vi vet inte hur länge den ryska invasionen kommer att hålla på och vilka konsekvenser kriget innebär för yttrandefriheten i Ukraina. Sigtuna kommun bör därför vara beredd att ta det solidariska ansvaret och värna det fria ordet.

-Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos ICRON samt vara redo för att ta emot en förföljd författare eller annan kulturutövare. Alla ansökningar för att komma till Sverige går självklart igenom en gedigen uttagningsprocess som verifierar om personen har ett skyddsbehov eller inte, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd Den Moderatledda kommunledningen beslutade den 6 september…

Läs mer

Pressmeddelande gällande nationell plan och en ny Märsta station

Moderaterna har styrt Sigtuna kommun i drygt fyra år. Med den makten följer ett stort ansvar som inkluderar en god dialog och många samtal med Trafikverket och beslutsfattare på riksplanet. 2018 hade Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom just god dialog lyckats få in projektet Märsta station i den nationella planen.

– Nu är det andra gången på fyra år som Moderaterna misslyckas kring stationsfrågan. Att då be oss som inte styr Sigtuna kommun om hjälp är naturligtvis smickrande men det är samtidigt ett PR-trick som bottnar Moderaternas misslyckande. Vi tror att vägen framåt i frågan är en god dialog med berörda myndigheter, inte ett högt…

Läs mer
Privat

Vad är det Moderaterna vill dölja?

I dagarna framkom det att Mattias Askerson (M) bröt mot kommunallagen när han på eget bevåg gjorde en JO-anmälan i Sigtuna kommuns namn. Att det var ett brott mot kommunallagen har oberoende experter bekräftat.

På nämndmötet igår den 26/10 meddelades att Askerson den 15/9 har skickat ett brev till migrationsminister Morgan Johansson(S), även det i kommunens namn. Det som är uppseendeväckande är att brevet skickades den 15 september och nämnden hade möte den 28 september och då redogjordes inte för att något brev hade skickats. – Varför rapporterade inte…

Läs mer
Privat

Nu lägger Moderaterna ned Transportprogrammet.

Intaget av nya elever till transportprogrammet på Arlandagymnasiet stoppas och verksamheten övergår i privat regi. Förslaget kommer helt oväntat utifrån tidigare bedömningar som gjorts och innebär ännu en privatisering av den kommunala verksamheten.

– Detta beslut går stick i stäv med vad Moderaterna sade i april i år. Man undrar vad som har hänt sedan april, som Moderaterna inte kunde förutse då. Vi kommer att yrka avslag på det här förslaget på nämndmötet ikväll, säger Mia Hämäläinen Persson (S) 2:e vice ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Sigtuna kommun…

Läs mer
Privat

Askerson(M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Mindre än 24 timmar senare väljer Mattias Askerson (M) att strunta i kommunallagen igen. Denna gång har han tagit ett beslut om att kommunen ska JO-anmäla Migrationsverket, utan att informera övriga nämndledamöter. Istället får vi via hans mediala utspel läsa om hur han själv har beslutat hur Sigtuna kommun ska hantera ärendet. En ordförande för…

Läs mer

Oppositionen: Moderaterna är oseriösa om ICORN

Socialdemokraterna är kritiska till Kommunstyrelsens beslut att avsluta medlemskapet i ICORN: - Den moderatledda kommunledningen agerar oseriöst, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd.

Den borgerliga kommunledningen är förvisso inte överens men förslaget om att avsluta medlemskapet med ICORN gick igenom ändå. Pernilla Bergqvist (L) hade deklarerat att hon redan på förhand inte avser stödja beslutet. Bergqvist var med i början på 2010-talet när kommunen gick med i Icorn och sedermera även tog emot fristadsförfattare.– Den moderatledda kommunledningen agerar…

Läs mer

Den samlade oppositionen vill tillsätta en lokal Coronakommission

Den samlade oppositionen vill tillsätta en lokal Coronakommission Under måndagens kommunstyrelsemöte lade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fram ett initiativärende från den samlade politiska oppositionen med anledning av att äldreomsorgen i Sigtuna kommun har drabbats hårt av Coronapandemin. Initiativärendet mottogs positivt och ska nu vidare för beredning i kommunen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill tillsätta en…

Läs mer
facebook Twitter Email