Europaparlamentariker Evin Incir (S) och oppositionsråd Marie Axelsson (S) besöker Kvinnojouren i Sigtuna kommun på Internationella kvinnodagen

Idag, den 8 mars, på den internationella kvinnodagen besökte
Europaparlamentarikern Evin Incir (S) och oppositionsrådet Marie Axelsson (S) kvinnojouren i Sigtuna kommun. Syftet med besöket var att uppmärksamma kampen mot mäns våld mot kvinnor både på lokal och internationell nivå.
 
Evin Incir (S), har spelat en betydande roll som chefsförhandlare i
Europaparlamentet för ett historiskt lagpaket mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hennes besök på kvinnojouren är en del av ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Det är viktigt att få inspel och förstå de verkliga behoven och utmaningarna för de som arbetar i frontlinjen mot mäns våld mot kvinnor. Marie Axelsson har också arbetat för att motverka mäns våld mot kvinnor på lokalnivå då hon bland annat föreslagit att våldsutsatta kvinnor ska få förtur i bostadskön för att underlätta för dem att lämna destruktiva relationer.

Mäns våld mot kvinnor är en pandemi som vi måste bekämpa med full kraft runt om i världen. Därför är det viktigt för mig att vi har starka kvinnojourer runt om i Sverige och Europa som kan se till att kvinnor som utsätts för våld får den hjälp de behöver, säger Evin Incir (S).

Det som oroar mig är att Sveriges regering fattat beslut som försämrar
möjligheterna för Kvinnojourerna att ha kvar sina skyddade boenden. Vi
socialdemokrater vill att alla de fantastiska personer som dagligen jobbar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor ska vara medvetna om att vårt parti stöttar deras arbete så väl lokalt som internationellt, säger Marie Axelsson (S). 

Marie Axelsson har också föreslagit att Sigtuna kommun ska ingå i en regional samverkan för att bättre nyttja befintliga resurser, såsom genomgångslägenheter, för kvinnor som behöver skydd och stöd.
Under besöket fick de två S-politikerna en presentation av verksamheten av Tuula Fenwick, ordförande, Agnes Arnborg, sekreterare, och Hanna Piscator, samordnare för Ungdomsjouren. De diskuterade även resultaten från Kvinnofridsbarometern, publicerad av Unizon i början av februari, för att identifiera utvecklingsområden för samarbetet mellan kommunen och kvinnojouren.

facebook Twitter Email