AKTIV SENIORPOLITIK

Alla människor oavsett ålder är unika med olika behov och drömmar. Många som går i pension ”mitt i livet” tar med sig en aktiv livsstil in i pensioneringen. De kommer att ha många innehållsrika år framför sig. I Sigtuna kommun ska goda möjligheter till ett liv med god livskvalitet finnas.

• Äldreriksdag – Kommunens äldreriksdag ska vara ett återkommande arrangemang med politikersamtal, utställare och föreläsningar.
• Starta kommunalt pensionärsråd – För ökat medinflytande och insyn.
• Träffpunkt i Märsta – Ny anpassad lokal istället för Konsthall Märstas lokaler.
• Träffpunkt i Sigtuna – Anpassad lokal för seniorer i Sigtuna.
• Träffpunkt i Rosersberg – Anpassad lokal för seniorer i Rosersberg.
• Nolltaxa för lokalhyror – Nolltaxa för pensionärs-, funktionshinder- och anhörigorganisationers lokalhyror ska införas.
• Förtur till lättillgängliga bostäder – Personer över 70 år ska även framöver ha förtur till Sigtunahems lättillgängliga lägenheter.
• Seniorbostäder och trygghetsboenden – Byggnation efter behov i de olika kommundelarna.
• Utökad dagverksamhet – Syftet är att bryta isoleringen och möjliggöra kvarboende i den egna bostaden.

facebook Twitter Email