Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2022

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun lägger fram ett budgetförslag med stora satsningar på:
• Skolan
• Jobben
• Äldreomsorgen
• Socialtjänsten

I vår budget har vi konkreta satsningar för att bidra till att göra kommunen mer hållbar. Agenda 2030 genomsyrar samtliga aspekter av vår budget utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet: ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet.

Nedan kan du läsa vår budget i sin helhet.

facebook Twitter Email