Frågor, interpellationer och motioner kommunfullmäktige av (S)

Kommunfullmäktige 31 januari 2019:

Fråga ÄON KF januari (boendevärdar)

 

Kommunfullmäktige 21 mars 2019:

Fråga BUN KF mars (kulturskolan)

Fråga ÄON KF mars (hemtjänst)

Fråga ÄON KF mars (äldreomsorgsplan)

Fråga KS KF mars (pensionärsråd)

 

facebook Twitter Email