EN HEMTJÄNST ATT LITA PÅ

Vi ska införa kommunal hemtjänst i Sigtuna kommun. Sigtuna kommuns äldreomsorg har genomgått ett ideologiskt privatiseringsexperiment där vinstdrivande bolag kommit att få en allt större roll. Kommunens äldre invånare som har hemtjänst har rätt till en trygg hemtjänst och personalkontinuitet. De som arbetar inom hemtjänsten ska ha rätt till heltidsanställningar och en bra arbetsmiljö, där de har tid för alla brukares behov av stöd.

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Äldreriksdag – Kommunens äldreriksdag ska vara ett återkommande arrangemang med politikersamtal, utställare och föreläsningar.
• Starta kommunalt pensionärsråd – För ökat medinflytande och insyn.
• Träffpunkt i Märsta – Ny anpassad lokal istället för Konsthall Märstas lokaler.
• Träffpunkt i Sigtuna – Anpassad lokal för seniorer i Sigtuna.
• Träffpunkt i Rosersberg – Anpassad lokal för seniorer i Rosersberg.
• Nolltaxa för lokalhyror – Nolltaxa för pensionärs-, funktionshinder- och anhörigorganisationers lokalhyror ska införas.
• Förtur till lättillgängliga bostäder – Personer över 70 år ska även framöver ha förtur till Sigtunahems lättillgängliga lägenheter.
• Seniorbostäder och trygghetsboenden – Byggnation efter behov i de olika kommundelarna.
• Utökad dagverksamhet – Syftet är att bryta isoleringen och möjliggöra kvarboende i den egna bostaden.

facebook Twitter Email