Kyrkoval 2021

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Valrörelsen är därför en angelägenhet för hela organisationen, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE KYRKA FÖR ALLA

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel den 19
september. Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika,
oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer
ifrån.

Låt därför inte högerkonservativa och nationalistiska
krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka.
Utan gör ditt för att säkerställa att kyrkan även fortsatt
ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla
människors lika värde och rätt.

Gör en liten men viktig insats för demokratin, jämlikheten och jämställdheten, rösta på Socialdemokraterna
i kyrkovalet

VI VILL ATT SVENSKA KYRKAN:

  • Ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • Även fortsatt ska vara en plats för alla att vigas oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • Ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • Tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar till omställningen.

Nedan finner ni Märsta Pastorat och Sigtuna församlings kyrkopolitiska program:

Märsta Pastorat

facebook Twitter Email