ARBETSMARKNAD

Arbete ger människor trygghet, stolthet och självständighet. Att skapa förutsättningar för arbete, egen försörjning och full sysselsättning ska därför ha högsta prioritet. Det behövs insatser för att höja utbildningsnivån för att arbetskraftsutbudet ska matcha efterfrågan. Att höja utbildningsnivån är därför ett viktigt område att satsa på, om arbetslösheten ska minska. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och välfärden.

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Statligt servicekontor – Vi ska verka för att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen samverkar och att ett statligt servicekontor etableras, helst i Valsta.
• Samverkande och riktade arbetsmarknadsinsatser – I samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska kommunen arbeta aktivt så att fler kommer i jobb.
• Införa sommarjobbsgaranti – Alla ungdomar i gymnasieåldern ska garanteras sommarjobb.
• Kommunala jobbcoacher – Kommunen ska anställa egna jobbcoacher för att fler invånare ska komma ut i jobb snabbare.
• Utveckla Destination Sigtuna – Kommunens stöd till utvecklingen av destination Sigtuna och besöksnäringen ska ligga på en fortsatt hög nivå. Detta bidrar till fler besökare och genererar arbetstillfällen.
• Utbildnings-och arbetsmarknadscenter – Fler invånare ska erbjudas utbildning, praktik, arbetsträning och extratjänster för att få in en fot på arbetsmarknaden. Ingen ska få fastna i långvarig arbetslöshet.
• Samarbete skola – näringsliv – Fler unga entreprenörer och företagare ska samverka.

facebook Twitter Email