BOSTÄDER

Bostadsbristen är en av Sigtuna kommuns största utmaningar och vi socialdemokrater ska driva en stark och framtidsinriktad bostadspolitik. Det har vi alltid gjort och det vill vi fortsätta att göra. För oss är en bra bostad en social rättighet och boendet är en grundläggande del av välfärden. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv.

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Hela kommunen ska leva – Nya områden ska byggas i alla kommundelar.
• Valsta – Vi ska arbeta för att Valsta terrass, norr om Valsta centrum, ska förverkligas.
• Västra Rosersberg – Ett nytt bostadsområde med god samhällsservice.
• Öster om Märsta station – Ett nytt bostadsområde med god samhällsservice och nära till kollektivtrafiken ska byggas.
• Sigtuna Stadsängar – Ska fortsatt växa fram i Sigtuna stad för att bli en levande och hållbar stadsdel.
• Levande landsbygd – Möjliggöra för bostadsutveckling på landsbygden, även flerfamiljshus.
• Bostadsutveckling på landsbygden – Pröva nya boendeformer på landsbygden tex generationsboenden, flerfamiljshus, klimathus (hus utan sladd – koncept).
• En stärkt allmännytta (AB SigtunaHem)
• Minska trångboddheten – För att förbättra hyresgästernas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.
• Bekämpa olovlig andrahandsuthyrning – Kommuninvånare ska inte betala ockerhyror för sin bostad.
• Trygga offentliga platser – Alla parker och allmänna ytor mellan husen ska vara upplysta och trygga.
• Bygga fler hyresrätter – Sigtunahem ska bygga hyresrätter i kollektivtrafiknära områden.
• Ungdomslägenheter – Vi ska bygga fler ungdomslägenheter så att fler unga människor kan flytta hemifrån för studier och arbete.
• Ökad trygghet i trapphusen – Trygga trappuppgångar med bovärdar, som arbetar med att hålla huset tryggt, rent och trivsamt.
• Sigtunahems överskott ska gå till upprustning och satsningar – Inte aktieutdelning.
• Fler trygghetsboenden och seniorboenden ska byggas – Ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i.
• Bonuspoäng – Unga och äldre ska ges bonuspoäng för att underlätta inträde på bostadsmarknaden.
• Trygga, trivsamma, rena och gröna bostadsområden – Nybyggnationer ska planeras för att skapa gemenskap.

facebook Twitter Email