Vår politik

En tryggare kommun för alla

Sigtuna kommun är, och ska vara, möjligheternas kommun. Kommunens ekonomi är stark och med det i ryggen ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärdens verksamheter.

Alla som bor och verkar i Sigtuna kommun ska kunna leva ett tryggt liv. Detta är tveklöst vår viktigaste prioritering. Alla barn som växer upp i Sigtuna kommun ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas med sin skolgång och utbildning. Skolan ska få de resurser som krävs. Barnen är vår framtid.

I Sigtuna kommun ska vi vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten samt dess orsaker. Tryggheten ska gälla alla. Det behövs nya kraftfullare metoder för att klara detta och därför ska vi satsa på ett kraftigt utökat samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och fritidsverksamheter.

Invånarna i kommunen ska inte behöva oroa sig för att bli gamla. Äldreomsorgen ska hålla en god kvalitet och det ska finnas en hög andel utbildad personal som kan ge den bästa vården och omsorgen på våra äldreboenden. Vi ska införa kommunal hemtjänst i Sigtuna kommun.

Genom en stark kommunal arbetsmarknadspolitik och snabbare integration ska fler jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Vi vill att kommunen ska öka takten i klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.

Det krävs socialdemokratiska reformer för att minska klyftorna, och stärka sammanhållningen i hela kommunen. Vi ska göra det som vi socialdemokrater alltid har gjort. Det vill säga, vi ska säga som det är och göra det som krävs. Det är socialdemokratisk politik.

Tillsammans skapar vi en tryggare kommun för alla!

LÄS GÄRNA VALPROGRA MMET FÖR 2022 ÅRS VAL. VI HAR DESSUTOM LOKALA VALPROGRAM FÖR VARJE KOMMUNDEL.

facebook Twitter Email