MÅL OCH BUDGET 2023: Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

Idag presenterade Socialdemokraterna i Sigtuna kommun sin mål och budget för 2023. Det är en budget som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst och som rustar Sigtuna kommun och kommuninvånarna för att möta tuffare ekonomiska tider.

–    Vi vet att det här är satsningar som gör skillnad. Det skulle kunna anställas både fler lärare i skolan och fler undersköterskor i äldreomsorgen. Välfärden måste kunna behålla personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta utvecklas. Det handlar också om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att utbilda våra barn, stödja Sveriges äldre och vårda de sjuka, säger Marie Axelsson (S)

Socialdemokraterna avsätter 6 miljoner kr för att införa 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande. Idag är förskolan är inte anpassade efter familjernas varierande behov och detta vill vi ändra.

– Förskolan är den första pedagogiska verksamheten för barn som växer upp i Sigtuna kommun. Under kunnig vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet, bidrar till barnets utveckling och stärker barnets språkutveckling, säger Marie Axelsson (S)

Den kommunala kulturskolan är en fantastisk resurs som ger möjligheter för kommunens barn och ungdomar att få prova på och lära sig mer om musik, dans, bild, form och teater. Men trots satsningar på att locka tillbaka de barn och ungdomar som lämnade kulturskolan efter Covid pandemin har resultateten varit blygsamt.

– Vi vill införa en familjerabatt vilket gör att många familjer återigen har råd att låta sina barn ta del av kulturskolans fantastiska utbud. Samarbetet med kommunens skolor är viktigt så att de barn som ännu inte fått upp ögonen för verksamheten också får prova på dessa, säger Marie Axelsson (S)

Socialdemokraterna är kritiska till att den moderatledda styrande minoritetens besparingskrav på närmare 27 miljoner kronor.

– Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S)

Här är några av de satsningar vi föreslår i vår budget:

  • Införa 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande
  • Införande av tvålärarsystem på lågstadiet
  • Sänkt kostnad för trygghetslarm (från 250 kr till 150kr/månad)
  • Ökad grundbemanning vid äldreboenden
  • Sommarjobbsgaranti åk 1+2
  • Utökning socialsekreterare
  • Familjerabatt i Kulturskolan
  • Nolltaxa för ungdomsföreningar, med bibehållna föreningsbidrag

facebook Twitter Email