Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos organisationen ICORN

Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos (International Cities of Refuge Network) ICORN för att vid behov kunna ta emot en förföljd ukrainsk författare, journalist eller annan typ av kulturutövare som kvalificerar sig till programmet. Vi vet inte hur länge den ryska invasionen kommer att hålla på och vilka konsekvenser kriget innebär för yttrandefriheten i Ukraina. Sigtuna kommun bör därför vara beredd att ta det solidariska ansvaret och värna det fria ordet.

-Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos ICRON samt vara redo för att ta emot en förföljd författare eller annan kulturutövare. Alla ansökningar för att komma till Sverige går självklart igenom en gedigen uttagningsprocess som verifierar om personen har ett skyddsbehov eller inte, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Den Moderatledda kommunledningen beslutade den 6 september 2021 att inte fortsatt vara medlemmar i ICORN.

-Solidaritet är inte en uppoffring. Solidaritet är att man stöttar varandra. Moderaterna och deras borgerliga samarbetspartier bör göra som Moderaterna i Stockholm stad, vilka har meddelat att de nu kommer ta emot två ukrainska journalister, författare eller konstnärer, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd

ICORN möjliggör för fristadskonstnären eller författaren att stanna i Sverige i två år. Under dessa två år har denne skyldighet att bidra med sitt kunnande till kommunen. Exempelvis genom föreställningar, utställningar, konserter, eller medverkan i publicistiska eller andra kulturella aktiviteter. Tidigare var fristadsprogrammet mycket uppskattat av Sigtuna kommuns kulturarbetare och invånare som tog del av fristadsförfattarnas arbete.

-Olov Holst menade att medlemskapet hos ICORN var ”en tom symbolakt”. Jag vill stötta förföljda och hotade författare i kampen för deras yttrandefrihet och demokratiska rättigheter, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd

FAKTA:

  • Medlemskapet i ICORN kostar 25 000 kr/ år.
  • Att ta emot en fristadsförfattare i samarbete med externa aktörer kostar kommunen ca 300 000 kr/år.
  • Sigtuna kommun har hittills tagit emot två förföljda författare, projekt som är avslutade.
  • Kommunledningen beslutade den 6 september 2021 att Sigtuna kommun skulle avsluta sitt medlemskap i ICORN.
facebook Twitter Email