Privat

Askerson(M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Mindre än 24 timmar senare väljer Mattias Askerson (M) att strunta i kommunallagen igen. Denna gång har han tagit ett beslut om att kommunen ska JO-anmäla Migrationsverket, utan att informera övriga nämndledamöter. Istället får vi via hans mediala utspel läsa om hur han själv har beslutat hur Sigtuna kommun ska hantera ärendet.

En ordförande för en kommunal nämnd får fatta ordförandebeslut vid oförutsedda händelser och om det föreligger fara i dröjsmål. Med det menas att ärendet är så brådskande att det inte är möjligt att samla alla valda innan själva sakfrågan är förbi. Utgångspunkten i en demokrati är att alla förtroendevalda ska ha möjlighet att ta del av handlingarna i ett ärende, innan beslutet är fattat.

När vi begärde ut den JO-anmälan Mattias Askerson (M) gjort, på eget bevåg i Sigtuna kommuns namn, kunde vi konstatera att han gjorde den dagen efter nämndmötet. Då en sådan anmälan innebär ett omfattande arbete är det ingen som tror att han dagen innan inte hade någon som helst aning om att han tänkte göra en anmälan. Det är snarare uppenbart att han återigen valde att mörka sanningen för övriga i nämnden.

Vi ifrågasätter om Mattias Askerson (M) hade lagligt stöd i att använda Sigtuna kommuns namn och runda lagen på detta sätt. Nämndens ledamöter, från alla partier, har rätt till information om viktiga ärenden och det är högst anmärkningsvärt att Moderaterna i Sigtuna kommun som stup i kvarten marknadsför sig som ”ordning och reda-partiet” behandlar nämndledamöterna på detta sätt. Vad hände med Moderaternas berömda transparens? Det är lätt att lova runt med vackra ord men i det här fallet har ordföranden utan tvekan missbrukat sin makt rejält.

Mia Hämäläinen Persson (S), 2:e vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

facebook Twitter Email