Vi vill förbjuda användning av lustgas i berusningssyfte

För att skydda kommunens barn och ungdomar, från farorna med lustgas i
berusningssyfte, föreslår Socialdemokraterna att ett förbud införs i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Sigtuna kommun. Förslaget skickades in som en motion till kommunfullmäktige förra veckan och har välkomnats av kommunpolisen.

Jag har skrivit den här motionen för att lustgas är livsfarligt och kan ge ungdomarna som drar i sig den bestående hjärnskador. I värsta fall kan någon dö. Som kommun kan vi genom detta beslut försvåra användandet på offentliga platser, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Under de senaste åren har man sett en markant ökning av användningen av lustgas i berusningssyfte, vilket utgör allvarliga risker för dem som använder det. Att använda lustgas för att berusa sig medför risk för till exempel syrebrist, medvetslöshet, köldskador, B12-brist och beroende. Att använda lustgas i syfte att berusa sig ökar också risken för skador och olyckor. Det är av yttersta vikt att kommunen agerar för att förhindra skadligt bruk av denna substans.

Om väktare och polis ges möjlighet att beslagta lustgasen på de offentliga platser som regleras i ordningsföreskrifterna så har kommunen tagit sitt ansvar i avsaknad av en lag som förbjuder lustgasanvändning i berusningssyfte. Något måste göras och detta är ett steg som kommunen kan och bör ta, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

I Bollnäs har man redan gjort denna ändring i ordningsföreskrifterna och i
Degerfors kommun ligger förslaget på kommunstyrelsens bord. Polisen där
välkomnar initiativet och menar att det har varit ett dilemma för dem att se
ungdomar berusa sig på lustgas utan att man egentligen har haft medel att
förhindra det.

Nu hoppas vi att kommunledningen kan återkomma med ett svar så snart som möjligt så att vi kan ta detta vidare, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

I motionen yrkar Socialdemokraterna på att:
Kommunen reviderar de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för att förbjuda användningen av lustgas i berusningssyfte på följande offentliga platser i Sigtuna kommun:
· anläggningar för idrott och motion,
· badplatser
· begravningsplatser,
· kommunala förskolegårdar och skolgårdar
· Stationsområdet i Märsta och
· Drakegårdens trädgård.

facebook Twitter Email