Fotograf: Jan Andersson

Vi vill att kommunen gör mer för att höja valdeltagandet

Kommunen måste göra mer för att fler ska rösta i EU-valet. Inför det kommande Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024, vill vi att Sigtuna kommun ska göra mer för att öka valdeltagandet. Med ett valdeltagande på endast 46,9 % i EU-valet 2019, behövs kraftfulla åtgärder för att uppmuntra fler kommuninvånare att utöva sin rösträtt och påverka politiken även på EU-nivå. Genom att driva på för dessa åtgärder vill vi att valdeltagandet ska öka och att fler medborgare ska engagera sig i Europaparlamentsvalet 2024.

Demokratin ska inte tas för given. När människor som får rösta inte går och röstar betyder det inte att de inte har åsikter, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd.

Vi vill bland annat att kommunen ska använda sig av
valambassadörer som kan arbeta med att engagera och informera kommuninvånare om att det är val samt var och när man kan rösta.

Kommunen kan hjälpa till med information för att engagera sina invånare och underlätta deltagandet i EU-valet. Därför har vi skickat in en motion till kommunfullmäktige om att införa valambassadörer som arbetar uppsökande för att få fler invånare rösta och göra demokratin mer inkluderande, säger Marie Axelsson (S).


I motionen som Socialdemokraterna har skickat till kommunfullmäktige har man utöver valambassadörer även föreslagit att kommunen ska genomföra annonskampanjer som når varje hushåll i kommunen. Socialdemokraterna vill också att kommunen ska säkerställa att röstningslokaler är tydligt märkta och lättillgängliga
för alla invånare i Sigtuna kommun.

Fotograf: Jan Andersson
facebook Twitter Email