Privat

Nu lägger Moderaterna ned Transportprogrammet.

Intaget av nya elever till transportprogrammet på Arlandagymnasiet stoppas och verksamheten övergår i privat regi. Förslaget kommer helt oväntat utifrån tidigare bedömningar som gjorts och innebär ännu en privatisering av den kommunala verksamheten.

– Detta beslut går stick i stäv med vad Moderaterna sade i april i år. Man undrar vad som har hänt sedan april, som Moderaterna inte kunde förutse då. Vi kommer att yrka avslag på det här förslaget på nämndmötet ikväll, säger Mia Hämäläinen Persson (S) 2:e vice ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

Sigtuna kommun är med sin strategiska placering ett logistiknav, att kunna säkerställa tillgänglig kompetens till näringslivet i kommunen är en strategisk viktig fråga. Genom den smygprivatisering Moderaterna nu gör frånhänder sig Sigtuna kommun möjligheten att samarbeta med näringslivet kring just frågan om kompetensförsörjning inom branschen.

– Det är inte första gången Moderaterna avvecklar en kommunal utbildning som är strategiskt viktig för näringslivet i Sigtuna kommun. Även restaurangutbildningen lade man ned, något som även det är ett bristyrke i såväl Sigtuna kommun  som i Sverige generellt sett, säger Mia Hämäläinen Persson (S)

Den Moderatledda majoriteten skrev i sitt yttrande, daterad 27 april, specifikt kring etableringen av transportprogrammet ”Sigtuna kommun välkomnar alla krafter som vill arbeta för bättre kvalitet och pedagogisk mångfald inom skolan och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Bergstrands Gymnasium AB. Kommunen har inga invändningar mot ansökan förutsatt att kommunen och skolan, vid eventuellt godkännande av ansökan, i samråd går vidare för att se över redan tecknat avtal för att även fortsättningsvis kunna tillhandahålla utbildningar av hög kvalitet för elevernas bästa.”

Vidare skriver den Moderatledda majoriteten i sitt yttrande till Skolverket när Bergstrands Gymnasium AB ansökte om att få starta en utbildning inom transport ”Sigtuna kommun har kommande åren växande elevkullar och en etablering av ytterligare en gymnasieskola i kommunen är därför positivt ur ett skolkapacitetsperspektiv.”

Ett halvår senare så vill Moderaterna nu lägga ner transportprogrammet på Arlandagymnasiet. Nu har man gjort en 180 graders sväng och säger istället ”Därmed bedöms inte tillräckligt elevunderlag finnas för att Arlandagymnasiet ska erbjuda samma utbildning.”

En nedläggning går emot det behov Moderaterna säger sig se med ökande elevkullar. Att lägga ner ett program gör att ett antal utbildningsplatser försvinner och utbudet och valmöjligheten minskar i och med att ett kommunalt val försvinner för kommunens ungdomar.

– Nu har Moderaterna låtit det en gång i tiden populära Transportprogrammet förfalla så mycket att det har varit svårt att attrahera elever till programmet. Det är sorgligt, säger Mia Hämäläinen Persson (S)

Vi inom Socialdemokraterna stod bakom yttrandet till Skolverket, då vi tycker det var något positivt att både utbudet för kommunens ungdomar skulle öka samt att det skulle möjliggöra en ännu större rekryteringsbas för det viktiga näringslivet i kommunen. Vi står fast vid denna ståndpunkt och tycker att det är bättre att satsa och utveckla även det kommunala programmet, gärna i samverkan med det lokala näringslivet, istället att som nu lägga ned det. Det skulle ge våra ungdomar en större valmöjlighet och utveckla kommunen, istället för att som i Moderaternas förslag avveckla.

Mia Hämäläinen Persson (S) 2:e vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

facebook Twitter Email