Pressmeddelande gällande nationell plan och en ny Märsta station

Moderaterna har styrt Sigtuna kommun i drygt fyra år. Med den makten följer ett stort ansvar som inkluderar en god dialog och många samtal med Trafikverket och beslutsfattare på riksplanet. 2018 hade Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom just god dialog lyckats få in projektet Märsta station i den nationella planen.

– Nu är det andra gången på fyra år som Moderaterna misslyckas kring stationsfrågan. Att då be oss som inte styr Sigtuna kommun om hjälp är naturligtvis smickrande men det är samtidigt ett PR-trick som bottnar Moderaternas misslyckande. Vi tror att vägen framåt i frågan är en god dialog med berörda myndigheter, inte ett högt tonläge, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd i Sigtuna kommun

Socialdemokraterna har gjort och kommer att göra vårt jobb i den här viktiga frågan, det behöver ingen kommuninvånare tvivla på.  Vi är oerhört angelägna om att Märsta station läggs in som ett projekt i den nationella planen. Men till skillnad, från som Moderaterna uttrycker det, anser vi inte att det räcker med en upprustning.

– Märsta behöver en helt ny station med ett resecentrum. Det behövs fler och längre perronger samt ett modernt stationshus. Detta har vi också framfört till Trafikverket och politiker i regeringen, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd i Sigtuna kommun

I alla remissvar från kommunstyrelsen och möten med Trafikverket där vi tillsammans deltagit med Moderaterna har vi påtalat vår samsyn i den här frågan. Det har också hållits många möten med Trafikverket där vi socialdemokrater inte varit inbjudna och det är nu uppenbart att det inte varit framgångsrika samtal.  

Marie Axelsson (S) oppositionsråd Sigtuna kommun

facebook Twitter Email