Privat

Vad är det Moderaterna vill dölja?

I dagarna framkom det att Mattias Askerson (M) bröt mot kommunallagen när han på eget bevåg gjorde en JO-anmälan i Sigtuna kommuns namn. Att det var ett brott mot kommunallagen har oberoende experter bekräftat.

På nämndmötet igår den 26/10 meddelades att Askerson den 15/9 har skickat ett brev till migrationsminister Morgan Johansson(S), även det i kommunens namn. Det som är uppseendeväckande är att brevet skickades den 15 september och nämnden hade möte den 28 september och då redogjordes inte för att något brev hade skickats.

– Varför rapporterade inte Askerson om brevet redan i september? Brevet borde absolut ha varit ett beslut för nämnden och detta är alltså ytterligare ett ordförandebeslut som mörkats för nämndledamöterna. Så här får det inte gå till inom politiken, säger Mia Hämäläinen Persson(S), 2:e vice ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

Våren 2020 kritiserades Askerson av förvaltningsrätten för ett ordförandebeslut han tog 2018. Beslutet upphävdes och han fick ta om ärendet i nämnden.  

Ändå gör han om samma fel igen. I år och under mandatperioden har det fattats ett antal ordförandebeslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vi vet inte ens om alla har rapporterats till nämnden. Askerson (M) har förklarat att gick fort och man att hade dålig koll på gällande lagar och reglemente kring JO-anmälan. Det gör att det i nuläget är väldigt osäkert om Askerson (M) har brutit mot kommunallagen i fler ärenden.

Vi kan inte ha ett läge inom politiken där kommunala beslut inte fattas rättsenligt. Det måste vara ordning och reda. Därför föreslog vi igår på nämndens sammanträde att nämnden skulle be kommunens revisor gå igenom samtliga ordförandebeslut och se om de är korrekta. Det är en helt rimlig fråga och egentligen väldigt okontroversiell. Upptäcker man att något gjorts fel, så går man tillbaka och ser om detta fel har gjorts på fler ställen så det kan rättas till.

– När vi lade fram ett yrkande och föreslog att låta revisorerna undersöka ordförandebesluten möttes vi av kalla handen av Moderaterna. De avfärdade vårt yrkande genom att avslå det. Man var helt enkelt från Moderaternas håll inte intresserade av att göra en granskning av sina egna beslut, säger Mia Hämäläinen Persson (S).

-När ett fel har begåtts i någon kommunal verksamhet brukar normalt en utredning tillsättas för att vi i nämnden ska få information om omfattningen, har det gjorts på fler ställen och hur undviker vi att det sker igen. När det är en moderat ordförande som styr är det tydligen inte längre viktigt att utreda, säger Mia Hämäläinen Persson (S).

I en kommun som i år räknar med ett ekonomiskt överskott på ca. 120 miljoner kronor är kostnaden för en sådan utredning försumbar. Det är således inte en ekonomisk fråga.

Man kan fråga sig varför det inte är viktigt att utreda när det är en politiker som begått lagbrottet? Vad är det Askerson (M) är rädd för i en sådan granskning?

Mia Hämäläinen Persson(S) 2:e vice ordförande i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

facebook Twitter Email