Vi vill förbjuda användning av lustgas i berusningssyfte

För att skydda kommunens barn och ungdomar, från farorna med lustgas iberusningssyfte, föreslår Socialdemokraterna att ett förbud införs i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Sigtuna kommun. Förslaget skickades in som en motion till kommunfullmäktige förra veckan och har välkomnats av kommunpolisen. Jag har skrivit den här motionen för att lustgas är livsfarligt och kan ge…

Läs mer

Europaparlamentariker Evin Incir (S) och oppositionsråd Marie Axelsson (S) besöker Kvinnojouren i Sigtuna kommun på Internationella kvinnodagen

Idag, den 8 mars, på den internationella kvinnodagen besökteEuropaparlamentarikern Evin Incir (S) och oppositionsrådet Marie Axelsson (S) kvinnojouren i Sigtuna kommun. Syftet med besöket var att uppmärksamma kampen mot mäns våld mot kvinnor både på lokal och internationell nivå. Evin Incir (S), har spelat en betydande roll som chefsförhandlare iEuropaparlamentet för ett historiskt lagpaket mot mäns…

Läs mer
Fotograf: Jan Andersson

Vi vill att kommunen gör mer för att höja valdeltagandet

Kommunen måste göra mer för att fler ska rösta i EU-valet. Inför det kommande Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024, vill vi att Sigtuna kommun ska göra mer för att öka valdeltagandet. Med ett valdeltagande på endast 46,9 % i EU-valet 2019, behövs kraftfulla åtgärder för att uppmuntra fler kommuninvånare att utöva sin rösträtt och påverka…

Läs mer

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån…

Läs mer

Sammanhållning i en svår tid: Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2024

Idag presenterar Socialdemokraterna i Sigtuna kommun sin mål och budget för 2024. I budgeten satsar Socialdemokraterna på välfärden och föreslår lösningar på de utmaningar som kommunen står inför. I denna budget ligger fokus på förebyggande insatser inom för- och grundskola, gymnasium och socialtjänst.

– Den moderatledda kommunledningen har prioriterat stora överskott istället för resurser till välfärden. Med vårt förslag till mål och budget skulle kommunens välfärd få de medel som behövs för att vända denna negativa trend. Det är också ett sätt att stödja våra kommuninvånare i dessa svåra ekonomiska tider, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S). Stor satsning…

Läs mer

Moderaterna sumpade miljoner till trygghetsarbetet

Sigtuna kommun fick 7,5 miljoner kronor från staten för att bekämpa brott och otrygghet i området Valsta men använde bara 3 miljoner. Resten fick skickas tillbaka. Pinsamt.

Moderaterna skyller på att det var svårt att anställa socialarbetare som skulle arbeta uppsökande gentemot unga i Valsta. Jag menar att det visar brist på styrning, vilket resulterade i ett förlorat år. Inte bara vad gäller pengarna utan även gentemot invånarna i Valsta. Det är inte bara polisens klassning av Valsta, som utsatt område, som…

Läs mer

Verksamhetsbesök hos Tullverket med Ardalan Shekarabi

Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson och Sveriges tidigare socialminister, Ardalan Shekarabi, gjorde idag ett verksamhetsbesök på Tullverket på Arlanda tillsammans med vårt oppositionsråd Marie Axelsson (S).

Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson och Sveriges tidigare socialminister, Ardalan Shekarabi, gjorde idag ett verksamhetsbesök på Tullverket på Arlanda tillsammans med vårt oppositionsråd Marie Axelsson (S). På besöket fick de två S-representanterna en rundvisning på tullfiltret på Arlanda flygplats av tullinspektörer för att få en bättre uppfattning om hur de jobbar för att stoppa införsel av bland…

Läs mer

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till förslag om att privatisera Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till den moderatledda kommunledningens föreslagna privatisering av Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter, som lades fram av den moderatledda minoriteten under måndagens kommunstyrelsesammanträde. Midgårdsbadet drivs idag av kommunen och om en privat aktör tar över badanläggningarna skulle det med stor sannolikhet innebära kraftiga prishöjningar.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till den moderatledda kommunledningens föreslagna privatisering av Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter, som lades fram av den moderatledda minoriteten under måndagens kommunstyrelsesammanträde. Midgårdsbadet drivs idag av kommunen och om en privat aktör tar över badanläggningarna skulle det med stor sannolikhet innebära kraftiga prishöjningar. -Att privatisera Midgårdsbadet skulle kunna leda…

Läs mer

Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna

Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna. Ikväll på kommunfullmäktige föreslår den moderatledda kommunledningen, med stöd av SD, att ytterligare 64 av SigtunaHems hyresrätter mitt i Sigtuna Stad ska få ombildas till bostadsrätter.

Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna. Ikväll på kommunfullmäktige föreslår den moderatledda kommunledningen, med stöd av SD, att ytterligare 64 av SigtunaHems hyresrätter mitt i Sigtuna Stad ska få ombildas till bostadsrätter. I Sigtuna bostadsförmedlings kö står över 18 000 personer och väntar på ett erbjudande och nu minskar deras möjligheter att få ett…

Läs mer

Kommunledningen undviker siffrorna

Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

Kommunledningen med Moderaterna i spetsen har styrt kommunen i 6 år och ändå låter det som att de precis tagit över makten. I år görs besparingar på 12 miljoner kronor inom för- och grundskola trots att Barn- och ungdomsnämnden gick plus förra året med hela 39 miljoner kronor. Tre procent i sparbeting betyder att skolan…

Läs mer
facebook Twitter Email