Kommunledningen undviker siffrorna

Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

Kommunledningen med Moderaterna i spetsen har styrt kommunen i 6 år och ändå låter det som att de precis tagit över makten. I år görs besparingar på 12 miljoner kronor inom för- och grundskola trots att Barn- och ungdomsnämnden gick plus förra året med hela 39 miljoner kronor. Tre procent i sparbeting betyder att skolan…

Läs mer

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Det är inte alla våldsutsatta personer som behöver ett skyddat boende, många behöver endast en ny bostad för att komma bort från ett hem med våld. Därför bör Sigtuna kommun samarbeta med andra kommuner för att kunna erbjuda fler permanenta bostäder för våldsutsatta i nära relation, med möjlighet att ta över hyreskontraktet. Skyddade boenden är…

Läs mer

Socialdemokraterna kritiska till låga belopp för sommarbidrag till barnfamiljer i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har sedan 2006 satsat på extra bidrag till de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna under sommarmånaderna. Trots att behovet av extra stöd har ökat med inflationen, har kommunen valt att behålla samma summa på 500 kronor per barn och månad sedan 2019. Socialdemokraterna är positiv till satsningen, men är kritisk till det låga beloppet som inte längre motsvarar de verkliga kostnaderna.

Sommarlov är en tid för avkoppling och roliga aktiviteter för barn, men för många barn i vårt samhälle är det en tid fylld av oro och begränsningar på grund av ekonomiska svårigheter. Det är därför av yttersta vikt att se till att alla barn har möjlighet att delta i meningsfulla sommaraktiviteter. Därför vill vi uppmana…

Läs mer

Debattartikel om finska förskolan på finska: Älkää sulkeko suomalaista esikoulua

Yhtenä viidestä Ruotsin kansallisesta vähemmistökielestä on suomen kieli tärkeä osa maan kielellisestä ja kulttuurisesta monipuolisuutta.

Yhtenä viidestä Ruotsin kansallisesta vähemmistökielestä on suomen kieli tärkeä osa maan kielellisestä ja kulttuurisesta monipuolisuutta. On huolestuttavaa, että Sigtunan kunnan esikoulu uhkaa lopettaa suomalaisen ryhmänsä ja siirtää lapset monikieliseen ryhmään. Eräs esikoulussa käyvän lapsen vanhemmista on tehnyt valituksen päätöksestä, mutta Uppsalan hallinto-oikeus on antanut koulun rehtorille oikeuden toimia työtoiminnan edellyttämällä tavalla. Tämä päätös osoittaa, kuinka…

Läs mer

S i Sigtuna kommun söker politisk sekreterare

Vi söker dig som är intresserad av politik, kreativ problemlösare, samarbetsinriktad, som tar egna initiativ och inte minst, delar vår vision om ett mer socialdemokratiskt samhälle.

Du kommer att arbeta nära den socialdemokratiska kommunfullmäktige gruppen i allmänhet och det socialdemokratiska oppositionsrådet i synnerhet. En viktig del av ditt arbete är kontakten med Sigtuna kommuns tjänstemän och verksamheter. Du blir även en viktig person i partiets distriktsorganisation. Vissa av arbetsuppgifterna kan planeras med gott om tid medan andra kräver snabbt agerande och…

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2023: Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

Idag presenterade Socialdemokraterna i Sigtuna kommun sitt mål och budget för 2023. Det är en budget som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst och som rustar Sigtuna kommun och kommuninvånarna för att möta tuffare ekonomiska tider.

–    Vi vet att det här är satsningar som gör skillnad. Det skulle kunna anställas både fler lärare i skolan och fler undersköterskor i äldreomsorgen. Välfärden måste kunna behålla personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta utvecklas. Det handlar också om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att utbilda våra…

Läs mer

Lägg ned skrämselpropagandan Holst

Nej, Olov Holst (M). Socialdemokraterna har inte fört fram något förslag om att återinföra fastighetsskatten.

Detta är ren skrämselpropaganda från Moderaternas sida för att skrämma kommuninvånarna. Olov Holst, Moderaterna skulle inte kunna peka ut ett enda förslag i vårt partiprogram som pekar på det. Att Socialdemokraterna INTE ska återinföra fastighetsskatten är något vi har varit väldigt tydliga med. Avsaknaden av egen politik har lett till att Moderaterna, i valrörelse efter…

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SOCIALDEMOKRATERNAS VALKICKOFF DEN 13 AUGUSTI PÅ TORGET VID MÄRSTA CENTRUM

Läs mer

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek. När Socialdemokraterna styrde kommunen garanterade vi sommarjobb för alla ungdomar som går på gymnasiet. I…

Läs mer

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

Socialstyrelsens senaste öppna jämförelse av äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boenden) mellan Sveriges kommuner gav också en dyster bild. Sigtuna kommun var bland de 25% sämsta för 28 av undersökningens 43 parametrar, endast för fyra parametrar blev vi bland de 25% bästa kommunerna. Majoritetens (M, KD, C, L, SfS) slutsats av mindre smickrande brukarundersökningar är att…

Läs mer
facebook Twitter Email