Sammanhållning i en svår tid: Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2024

Idag presenterar Socialdemokraterna i Sigtuna kommun sin mål och budget för 2024. I budgeten satsar Socialdemokraterna på välfärden och föreslår lösningar på de utmaningar som kommunen står inför. I denna budget ligger fokus på förebyggande insatser inom för- och grundskola, gymnasium och socialtjänst.

– Den moderatledda kommunledningen har prioriterat stora överskott istället för resurser till välfärden. Med vårt förslag till mål och budget skulle kommunens välfärd få de medel som behövs för att vända denna negativa trend. Det är också ett sätt att stödja våra kommuninvånare i dessa svåra ekonomiska tider, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

Stor satsning på skolan

I denna budget har Socialdemokraterna satsat hela 15 miljoner kronor mer än den moderatledda kommunledningen på reformer inom för-, grund- och gymnasieskola. Pengarna ska gå till fler lärare, införandet av en 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande, fler kuratorer samt en resursskola för utåtagerande elever med extra stort behov av stöd. Man vill också införa en sommarjobbsgaranti för årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

– En välfungerande skola är det bästa botemedlet mot kriminalitet. Trygga barn blir trygga vuxna. Den svältkur som Moderaterna har satt skolan på är inte hållbar. Genom att satsa på fler lärare kan vi skapa bättre förutsättningar för skolan att vara en plats för lärande och tillväxt. Med en resursskola kan vi också stoppa våldet i skolan, säger Marie Axelsson (S).

Arbetsmiljösatsning på socialsekreterare

Sigtuna kommun har svårt att rekrytera socialsekreterare. Detta leder till att kommunen spenderar miljoner på dyra konsultkostnader. För att åtgärda detta föreslår Socialdemokraterna i Sigtuna kommun en arbetstidsförkortning för socialsekreterare som jobbar med barn och unga. Socialdemokraterna ger socialnämnden 5,2 miljoner mer i sin budget än den moderatledda kommunledningen.

Utöver de ovannämnda satsningarna villSocialdemokraterna också satsa på en föreningsmiljon som ska fördelas till kommunens olika ungdoms- och idrottsföreningar som fyller en viktig funktion i kampen mot gängkriminalitet. Socialdemokraterna satsar 4,7 miljoner kronor mer än den moderatledda kommunledningen inom kultur- och fritidsnämnden.

De största satsningarna i Socialdemokraterna mål och budget för 2024 är:

 • 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande
 • Införandet av ett tvålärarsystem på lågstadiet
 • Införandet av en resursskola
 • Sänkt kostnad för trygghetslarm (från 250 kr till 150kr/månad)
 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen
 • Sommarjobbsgaranti åk 1+2
 • Arbetsmiljösatsning för socialsekreterare
 • Satsning på unga avhoppare
 • Syskon- och ämnesrabatt på kulturskolan
 • Nolltaxa för ungdomsföreningar, med bibehållna föreningsbidrag
 • En föreningsmiljon till kommunens föreningar
 • Fler fritidsledare

Läs Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2024 i sin helhet genom att klicka här.

facebook Twitter Email