Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till förslag om att privatisera Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till den moderatledda kommunledningens föreslagna privatisering av Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter, som lades fram av den moderatledda minoriteten under måndagens kommunstyrelsesammanträde. Midgårdsbadet drivs idag av kommunen och om en privat aktör tar över badanläggningarna skulle det med stor sannolikhet innebära kraftiga prishöjningar.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är starkt kritiska till den moderatledda kommunledningens föreslagna privatisering av Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter, som lades fram av den moderatledda minoriteten under måndagens kommunstyrelsesammanträde. Midgårdsbadet drivs idag av kommunen och om en privat aktör tar över badanläggningarna skulle det med stor sannolikhet innebära kraftiga prishöjningar.

-Att privatisera Midgårdsbadet skulle kunna leda till en fördubbling av priset för ett årskort. Bra och tillgängliga simanläggningar är viktigt för folkhälsan och vi vill att invånarna ska ha råd att använda baden. Vi anser att Midgårdsbadet ska förbli ett tillgängligt bad för alla, inte ett exklusivt bad för de mest välbärgade, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd.

Rehabbassängen på Midgårdsbadet är idag en av de bästa i Stockholms län och det finns personer från hela Storstockholm som åker till Märsta för att nyttja den. Midgårdsbadet renoverades också nyligen för 14 miljoner kronor av kommuninvånarnas skattepengar. Att sälja ut badhuset innebär att man kastar investeringen för renoveringen i sjön. Höjda priser riskerar att försvåra tillgängligheten för de hushåll som redan idag är ekonomiskt pressade på grund av inflationen.

facebook Twitter Email