Socialdemokraternas budgetförslag

Läs vårt budgetförslag! Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss! Du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken här. Mål och budget 2019-2021 Socialdemokraterna

Läs mer

Nu blir det dyrare att bo i Sigtuna kommun

Den moderatledda alliansen sätter ideologi före invånarna och hyresgästernas bästa. Kommunen går miste om statligt investeringsstöd på nästan 70 miljoner efter att en oenig styrelse i Sigtunahem beslutade om så höga hyror att kommunen inte längre kunde få stödet. Det får hyresgästerna istället betala för. Det rör trygghetsboende vid Kulturskolan i Märsta och bostadsprojektet Silverskatten i Sigtuna stadsängar.

– Vi Socialdemokrater som sitter i styrelsen röstade emot och reserverade oss emot beslutet, den moderatledda alliansen tackade nej till investeringsstöd så att de skulle kunna ta ut högre hyror, säger Marie Axelsson (S) socialdemokrat i SigtunaHems styrelse. Med Socialdemokraternas förslag skulle en hyra i ett trygghetsboende för personer över 70 år hamna på 7809…

Läs mer

Inget barn ska straffas för att de har en förälder som är arbetssökande!

– Alla barn ska få ta del av en förskoleverksamhet som stimulerar till både lärande, socialt samspel och språkutveckling. En arbetslös person ska ägna sin tid åt att söka jobb. Det är tydligt att barnens bästa förbises för att den moderatstyrda kommunledningen ska kunna börja sänka skatten år 2021, säger oppositionsrådet Gun Eriksson (S). Alla…

Läs mer

Pressmeddelande om Socialdemokraternas budgetförslag för 2019-2021

- Socialdemokraternas budget innehåller välfärdssatsningar med ett tydligt fokus på en hållbar utveckling och tillit. Vi satsar 18 miljoner mer än alliansen på äldreomsorgen och säkrar därför antalet medarbetare medan alliansen minskar personalen i äldreomsorgen. Vi utökar även det väldigt uppskattade Rävsta sommarfritids, säger oppositionsråd Gun Eriksson (S).

Socialdemokraterna lägger fram en budget för välfärden och för framtiden. Socialdemokraterna gör bland annat en särskild satsning på fler vuxna i grundskolan, inför sommarjobb för alla från Sigtuna kommun som går i gymnasiet. Samtidigt tar vi ansvar för ekonomin. – Socialdemokraterna satsar särskilt på skolan och äldreomsorgen. Vi behåller nolltaxan för plan- och hallhyror och…

Läs mer

Moderaterna gör kraftiga nedskärningar

Nedskärningar och åtstramningar väntar Sigtuna kommuns invånare och anställda de närmaste åren. I och med att moderatalliansens budget antogs och vår Socialdemokratiska budget föll förs en politik som ökar de sociala klyftorna i kommunen för första gången på 16 år. Skillnaderna är redan väldigt tydliga. Socialdemokraternas budgetförslag innebär trygghet och ekonomiskt ansvarstagande. Vi har ett…

Läs mer

God jul och gott nytt år!

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en god jul och ett gott nytt år!

Läs mer

Rösta på Socialdemokraterna för bättre välfärd istället för skattesänkningar

Vi väljer alltid bättre välfärd framför skattesänkningar. Vi går till val på en långsiktigt hållbar ekonomi, skolor för framtiden, fler jobb, fler bostäder och Sveriges bästa äldreomsorg. Det prioriteras framför moderaternas privatiseringar och skattesänkningar.

Skolor för framtiden Ingen elev ska någonsin lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla barn ska få det stöd de behöver. – Vi vill anställa fler vuxna – Färre barn i förskolegrupperna Sveriges bästa äldreomsorg Omsorgen ska finnas där för alla som behöver den. Vi ska göra de investeringar som behövs för en allt äldre befolkning….

Läs mer

Med en Socialdemokratisk regering får Sigtuna kommun 65 miljoner mer till välfärden

Socialdemokraterna går till val på 20 extra välfärdsmiljarder till kommunerna under nästa mandatperiod för en välfärd av hög kvalitet i hela landet. För Sigtuna kommun blir det 65 miljoner mer till välfärden.

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar, särskilt för att vi får en allt äldre befolkning. Våra barn behöver satsningar i skolan. Vi behöver anställa fler vuxna i skolan. Äldreomsorgen behöver satsas på både genom fler äldreboenden och bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom äldreomsorgen. Detta är en tydlig markering från Socialdemokraterna. Med de…

Läs mer

Moderaternas förslag höjer din hyra

Svar på moderaternas insändare publicerad på märsta.nu: Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig. När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på….

Läs mer

Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet för föräldrar, en familjevecka.

Idag presenterade Socialdemokraterna en nyhet för barnfamiljer. Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring. Nu vill Socialdemokraterna ta ytterligare ett steg och föreslår i sitt valmanifest en extra veckas ledighet att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart. I Sigtuna kommun innebär detta att 4400 barnfamiljer kan få mer tid för varandra. Så underlättar Socialdemokraterna vardagen för föräldrar som jobbar och ser till att fler kan arbeta heltid.

– Ett viktigt besked till de 4400 barnfamiljer som bor i Sigtuna kommun. Varje förälder erhåller 5 ytterligare dagar. Detta underlättar för att ha både fungerande familjeliv och arbetsliv,  säger oppositionsråd (S) Marie Axelsson. För många löntagare är det svårt att ta ledigt under skollov och studiedagar. Inte minst för ensamstående och i yrkesgrupper där…

Läs mer
facebook Twitter Email