Kommunledningen undviker siffrorna

Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

Kommunledningen med Moderaterna i spetsen har styrt kommunen i 6 år och ändå låter det som att de precis tagit över makten.

I år görs besparingar på 12 miljoner kronor inom för- och grundskola trots att Barn- och ungdomsnämnden gick plus förra året med hela 39 miljoner kronor.

Tre procent i sparbeting betyder att skolan i Sigtuna kommun ska spara drygt 34 miljoner kronor 2024. Om man räknar om det i antal heltidsanställda motsvarar siffran ca 55 tjänster. Enda sättet att hitta alla dessa 34 miljoner är att dra ned på skolpengen och det betyder i slutänden färre lärare och förskollärare. Det får inte hända och självklart måste rätt prioriteringar göras.

Vi vill stoppa nedskärningarna som kommunledningen vill kalla effektiviseringar. Det är extremt viktigt att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser inom skolan så att alla elever får det stöd de behöver för nå godkända betyg.

Att satsa på skolan är en långsiktig och bra investering för alla invånare i Sigtuna kommun. En kommun kan spara på mycket, men att dra ned på skolpengen är en helt felaktig väg att gå.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Susan Jibran (S), 2:e vice ordförande i barn och ungdomsnämnden
facebook Twitter Email