Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna

Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna. Ikväll på kommunfullmäktige föreslår den moderatledda kommunledningen, med stöd av SD, att ytterligare 64 av SigtunaHems hyresrätter mitt i Sigtuna Stad ska få ombildas till bostadsrätter.

Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna. Ikväll på kommunfullmäktige föreslår den moderatledda kommunledningen, med stöd av SD, att ytterligare 64 av SigtunaHems hyresrätter mitt i Sigtuna Stad ska få ombildas till bostadsrätter.

I Sigtuna bostadsförmedlings kö står över 18 000 personer och väntar på ett erbjudande och nu minskar deras möjligheter att få ett förstahandskontrakt, igen! I en tid när många inte har råd att köpa en bostad måste de befintliga hyresrätterna värnas. Detta är inte en bostadspolitik som håller i längden.

Vi Socialdemokrater är inte emot bostadsrätter på något sätt. I kommunen behövs alla olika typer av bostäder. Prislappen för de här 64 hyresrätterna är 28 700 kr per kvadratmeter och den som följer priserna på bostadsmarknaden ser direkt se att det är ett väldigt lågt kvadratmeterpris. Bostadsrätterna i Sigtuna Stadsängar, ett stenkast därifrån ligger på ca 35 000kr per kvadratmeter.

Under 2021 såldes 58 hyresrätter i Pilsbo och ombildades då till bostadsrätter. Vi sa nej då och vi säger nej nu. Moderaterna går emot styrelsen i Sigtunahems fastställda kriterier som ska gälla vid ombildning. Hyresrätterna som nu ska ombildas på Kardborrevägen och Haraldsborgsvägen ligger i ett område där de finns många villor och bostadsrätter i ett centralt läge i Sigtuna stad. Det är bra med blandade upplåtelseformer och det har även kommunledningen uttryckt. Ändå går de fram med detta förslag.

Ombildningar ger inte fler bostäder till våra invånare, tvärtom så begränsas utbudet och bostadssegregation ökar. När allmännyttans bestånd minskar ökar risken för trångboddhet. Trångboddhet är också en av de vanligaste orsakerna till våld i nära relation. Sigtuna kommun är redan idag en av Sveriges mest trångbodda kommuner. Även handeln med olagliga andrahandskontrakt kommer att öka vilket är mycket negativt ur ett trygghetsperspektiv.

Vi säger nej till utförsäljning av allmännyttans lägenheter.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
facebook Twitter Email