Viv vill se trafiksäkerhetsåtgärder på Valstavägen

Vi socialdemokrater i Sigtuna kommun har lagt fram ett initiativärende på kommunstyrelsen som kräver trafiksäkerhetsåtgärder på Valstavägen för att minska trafikolyckor.

Vi föreslår en hastighetssänkning och installation av nya farthinder längs Valstavägen, från Valstarondellen till rondellen vid Midgårdsvägen. Dessa åtgärder bör genomföras snabbt och det krävs inga långa utredningar. Syftet är att förebygga trafikolyckor, särskilt med tanke på de redan befintliga fakta om olyckor.

Under de senaste 10 månaderna har tre mycket allvarliga trafikolyckor inträffat på Valstavägen i Märsta, där barn har drabbats i alla tre fallen. En av dessa olyckor ledde till att en 11-årig pojke avled i juni. Med vintern på väg och försämrad sikt ökar risken för fler olyckor, särskilt med barn och ungdomar inblandade.

facebook Twitter Email