Debattartikel om finska förskolan på finska: Älkää sulkeko suomalaista esikoulua

Yhtenä viidestä Ruotsin kansallisesta vähemmistökielestä on suomen kieli tärkeä osa maan kielellisestä ja kulttuurisesta monipuolisuutta.

Yhtenä viidestä Ruotsin kansallisesta vähemmistökielestä on suomen kieli tärkeä osa maan kielellisestä ja kulttuurisesta monipuolisuutta. On huolestuttavaa, että Sigtunan kunnan esikoulu uhkaa lopettaa suomalaisen ryhmänsä ja siirtää lapset monikieliseen ryhmään. Eräs esikoulussa käyvän lapsen vanhemmista on tehnyt valituksen päätöksestä, mutta Uppsalan hallinto-oikeus on antanut koulun rehtorille oikeuden toimia työtoiminnan edellyttämällä tavalla.

Tämä päätös osoittaa, kuinka tärkeää on tukea vähemmistökieliä Ruotsissa ja varmistaa, että lapsilla on mahdollisuus oppia ja kehittää äidinkieltään. Edellinen S-johtoinen hallitus on aiemmin panostanut vähemmistökielten vahvistamista ja säilyttämistä muun muassa perustamalla uusia kielikeskuksia jiddišille, meänkielelle, romani chibille ja suomelle. Lisäksi korkeakoulut ovat saaneet enemmän rahaa varmistaakseen, että vähemmistökielillä on koulutusta esikoulusta korkeakouluun.

Tämän vuoden helmikuussa kunta vietti ruotsinsuomalaisten päivää ja kirjoitti tiedotteen, jossa he muun muassa nostivat esille suomenkielistä toimintaa tarjoavan Steningehöjdenin esikoulun. Sigtunan kunnan sosiaalidemokraatit ovat tyytyväisiä tähän huomioon, mutta pettyneitä siihen, että kokoomuksen johtama kunnanjohto ei esitä mitään vastatoimenpiteitä Uppsalan hallinto-oikeuden päätökseen.

Sigtunan kunnassa tulisi kokoomuksen johtava hallinto huolehtia siitä, että lapsilla olisi oikeus oppia suomen kieltä itselleen sopivalla tavalla. Vähemmistökielien säilyttämisessä ei ole kyse vain kielellisestä ja kulttuurisesta monipuolisuudesta, vaan myös demokratiasta ja olla osana yhteiskuntaa. Se että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus oppia ja kehittää äidinkieltään on tärkeä osa heidän kasvuunsa yksilönä ja itsetunnon vahvistamiseen. Se antaa heille välineet, joiden avulla he voivat osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan.

Vähemmistökielten tukeminen koskee koko yhteiskuntaa eikä vain asianomaisia vähemmistöjä. Kyse on demokraattisen yhteiskuntarakenteen luomisesta, jossa kaikille ihmisille annetaan mahdollisuus vahvistaa itseään. On tärkeää jatkaa vähemmistökielten tukemista ja varmistaa, että niitä ei uhkaa katoaminen. Sigtunan kunnan sosiaalidemokraatit tukevat aina kunnassamme olevia vähemmistöjä ja toivomme myös, että kokoomuksen kunnanjohto tekee myös samoin.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
  • Susan Jibran (S) 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

Översatt till finska av Anne Björnerud.

facebook Twitter Email