Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Det är inte alla våldsutsatta personer som behöver ett skyddat boende, många behöver endast en ny bostad för att komma bort från ett hem med våld. Därför bör Sigtuna kommun samarbeta med andra kommuner för att kunna erbjuda fler permanenta bostäder för våldsutsatta i nära relation, med möjlighet att ta över hyreskontraktet.

Skyddade boenden är kostsamma. Kostnaderna uppgår till cirka 1000 kr per dygn för en vuxen person och ytterligare 500-900 kr per dygn per barn. Månadskostnaden för ett sådant boende blir ca 30 000 kr (endast beräknat för en vuxen), jämfört med en vanlig hyreslägenhet på tre rum och kök som kostar mellan 10 000-12 000 kr per månad. Rent ekonomiskt sett är det betydligt mer kostnadseffektivt med en hyresrätt, en så kallad genomgångslägenhet, som kommunen kan erbjuda. Vidare så underlättar man för drabbade familjer att bevara sitt sociala liv genom att erbjuda dem lägenheter i den egna eller i angränsande kommuner istället för att de ska behöva flytta långt bort.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) begicks 81 procent av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna kvinnor år 2021 av en bekant person. För män var siffran 45 procent enligt samma källa. Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att personer som drabbas av våld i nära relation får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen har beslutat att 4 procent av Sigtunahems 4500 lägenheter ska kunna användas för sociala ändamål. Där kan våldsutsatta personer som behöver ett tryggt hem inkluderas. Av dessa 180 lägenheter används idag knappt hälften. Detta anser vi socialdemokrater är alldeles för dåligt. Det är av yttersta vikt att alla ansvariga inom kommunpolitiken axlar ansvaret och ställer upp för de kommuninvånare som har det allra svårast. Därför lägger vi fram en motion på kommunfullmäktige den 15 juni om att Sigtuna kommun ska ingå i en bostadssamverkan med kommuner i Norrort i Stockholms län.

För att Sigtuna kommun ska kunna ingå i denna samverkan behöver man nyttja en större andel av de genomgångslägenheter som finns i AB Sigtunahems bestånd idag. Vi får aldrig låta bristen på tillgängliga bostäder låsa in individen i ett våldsamt förhållande och det är därför ett samarbete mellan kommunala bostadsbolag i vårt närområde behövs.

Marie Axelsson (S) oppositionsråd Sigtuna kommun

facebook Twitter Email