Nyheter

Pressmeddelande om nedläggningen av det kommunala landsbygdsrådet

I samma stund som klubban går i bordet på kommunstyrelsen idag går landsbygdsrådet i graven och samtliga representanter i rådet entledigas från sina poster. Efter att socialdemokraterna kritiserade kommunledningen för att man inte aktivt arbetat tillsammans med landsbygdsrådet under hela 2019 väljer de nu att lägga ner det helt. – Jag trodde att centerpartiet värnade…

Läs mer

Om social dumpning

I oktober gick det socialdemokratiska kommunalrådet i Kramfors kommun, Jan Sahlén, ut med ett kritiskt uttalande då han anklagade Solna, Sollentuna och Sigtuna kommun för så kallad social dumpning, man kan höra om det här. Han menade att dessa kommuner betalade biljetter, och i vissa fall första månadens hyra till bostadslösa utan någon sysselsättning för…

Läs mer

God jul och gott nytt år!

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en god jul och ett gott nytt år!

Läs mer

Rösta på Socialdemokraterna för bättre välfärd istället för skattesänkningar

Vi väljer alltid bättre välfärd framför skattesänkningar. Vi går till val på en långsiktigt hållbar ekonomi, skolor för framtiden, fler jobb, fler bostäder och Sveriges bästa äldreomsorg. Det prioriteras framför moderaternas privatiseringar och skattesänkningar.

Skolor för framtiden Ingen elev ska någonsin lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla barn ska få det stöd de behöver. – Vi vill anställa fler vuxna – Färre barn i förskolegrupperna Sveriges bästa äldreomsorg Omsorgen ska finnas där för alla som behöver den. Vi ska göra de investeringar som behövs för en allt äldre befolkning….

Läs mer

Med en Socialdemokratisk regering får Sigtuna kommun 65 miljoner mer till välfärden

Socialdemokraterna går till val på 20 extra välfärdsmiljarder till kommunerna under nästa mandatperiod för en välfärd av hög kvalitet i hela landet. För Sigtuna kommun blir det 65 miljoner mer till välfärden.

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar, särskilt för att vi får en allt äldre befolkning. Våra barn behöver satsningar i skolan. Vi behöver anställa fler vuxna i skolan. Äldreomsorgen behöver satsas på både genom fler äldreboenden och bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom äldreomsorgen. Detta är en tydlig markering från Socialdemokraterna. Med de…

Läs mer

Moderaternas förslag höjer din hyra

Svar på moderaternas insändare publicerad på märsta.nu: Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig. När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på….

Läs mer

Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet för föräldrar, en familjevecka.

Idag presenterade Socialdemokraterna en nyhet för barnfamiljer. Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring. Nu vill Socialdemokraterna ta ytterligare ett steg och föreslår i sitt valmanifest en extra veckas ledighet att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart. I Sigtuna kommun innebär detta att 4400 barnfamiljer kan få mer tid för varandra. Så underlättar Socialdemokraterna vardagen för föräldrar som jobbar och ser till att fler kan arbeta heltid.

– Ett viktigt besked till de 4400 barnfamiljer som bor i Sigtuna kommun. Varje förälder erhåller 5 ytterligare dagar. Detta underlättar för att ha både fungerande familjeliv och arbetsliv,  säger oppositionsråd (S) Marie Axelsson. För många löntagare är det svårt att ta ledigt under skollov och studiedagar. Inte minst för ensamstående och i yrkesgrupper där…

Läs mer

VI UTMANAR MODERATERNA PÅ SJUKVÅRDSDEBATT

Den 9 september är det val. Det är ett val där mycket står på spel och som kommer att avgöra vilken hälso- och sjukvård som länets befolkning kan räkna med under de kommande fyra åren.

Därför undrar vi: Hur ser moderaternas planer ut för hälso- och sjukvården i Stockholms län? Tänker de realisera deras idé om att sälja ytterligare ett akutsjukhus i länet och hur tänker de städa upp i den miljardrullning på Nya Karolinska sjukhuset, NKS, som moderaterna bär ansvaret för? Ska fortsatta privatiseringar fortsätta att få gå före…

Läs mer

Pressmeddelande: Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet

Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet. Vi vill visa vägen för omställningen till ett samhälle som är hållbart ur ekologisk, social, ekonomisk och demokratisk perspektiv. Socialdemokraterna anser att gemensamma lösningar, investeringar och prioriteringar är bästa vägen för att vi ska klara miljöutmaningarna.

Bred kunskap hos många är en nödvändig grund för att lyckas. Därför vill Socialdemokraterna att alla utbildningar inom Sigtuna kommun ska innehålla moment som höjer kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ska fortsätta sitt breda snart 10 åriga arbete som Fair trade city. I samarbete med Miljöpartiet och Liberalerna inledde vi byggandet av en helt…

Läs mer

VALFILM OM SKOLAN! Hur skapar vi en skola för framtiden?

Läs mer
facebook Twitter Email