Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. För Sigtuna kommun innebär det preliminärt 13 miljoner kronor till äldreomsorgen redan 2021. Äldreomsorgslyftet stärks ytterligare, vilket syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid.

Därtill föreslås det generella statsbidraget till kommuner och regioner att öka med ytterligare tio miljarder kronor 2021. För Sigtuna kommun innebär det 33 miljoner kronor. Viktiga pengar som bland annat kan användas till helt nödvändiga arbetsmarknadsinsatser då arbetslösheten ökar kraftigt i vår kommun.

Pandemin har blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smittspridning. För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas.

Under pandemin har sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid och planerad vård har behövt skjutas upp. Regeringen tillför nu fyra miljarder till regionerna för att hantera detta. Det motsvarar kostnaden för cirka 70 000 sjuksköterskor under ett år. För region Stockholm innebär det ett tillskott på 920 miljoner kronor som är viktiga för att vårdköerna inte ska öka, och för att covid-19 relaterad vård ska kunna hanteras. Vi vill att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem. Vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. För att hela Sverige ska gå stärkt ur krisen krävs historiska satsningar inom välfärden, sjukvården och äldreomsorgen.

facebook Twitter Email