Pressmeddelande med anledning av Olov Holsts (M) kritik mot socialminister Lena Hallengren ang. att kommunen köpt in icke-godkänd skyddsutrustning

En obehaglig upptäckt i svår tid

När coronapandemin var ett faktum var det många kommuner som upptäckte att deras beredskapslager gällande skyddsutrustning inte var tillräckligt påfyllda. Det Uppdrag gransknings reportage visade förra veckan var att ett tiotal kommuner på grund av denna brist har köpt in icke-godkända andningsskydd.
Sigtuna kommun var tyvärr en av dessa kommuner.


– Jag har stor förståelse för att situationen inledningsvis var ansträngd och att det var svårt att hitta rätt skyddsutrustning men det fritar inte kommunen från ansvaret. Framförallt är det inte så att regeringen övertar arbetsgivaransvaret bara för att det är kris, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst har riktat kritik mot socialminister Lena Hallengrens uttalande kring situationen som uppstått. Denna kritik är enligt oss obefogad eftersom ingen ”skyller ifrån sig”, inte heller socialministern. Det hon faktiskt gör är att placera ansvaret där det de facto ligger. Enligt nu gällande regelverk är det ett kommunalt ansvar att se till att kommunförråden är påfyllda.


– Jag är säker på att detta blev en ögonöppnare och hoppas att Sigtuna kommun nu fyller på förråden så att verksamheterna är beredda om eller när det uppstår en liknande situation som den vi hamnade i när coronapandemin bröt ut, säger Marie Axelsson(S) oppositionsråd.

När Coronakommissionen, och andra aktörer som utvärderar pandemin, är färdiga med sitt arbete kan en av slutsatserna med anledning av det som nu skett bli att Sverige på nationell nivå ska ha en mer central inköpscentral eller krav på större lager.

facebook Twitter Email