Socialdemokraternas förslag till kommunledningen för att stödja invånare och näringsliv i Sigtuna kommun i Coronakrisen

Detta är Socialdemokraternas konkreta förslag till kommunledningen för att stödja invånare och näringsliv i Sigtuna kommun i Coronakrisen.
✅klart!
⚠️diskuteras
❌nej (just nu)1. att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. ✅
2. att tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms vara akuta skjuts upp. ✅
3. att införa avgiftsfri parkering på kommunens pendlarparkeringar under en period. ❌ just nu.
4. att kommunen subventionerar dagens lunch för gymnasieelever på valfri restaurang vardagar. En subvention på 75 kronor per elev och dag. Samt att kommunen ska ha beredskap för att det skulle bli aktuellt att erbjuda högstadieelever samma subvention om skolor stängs. Kommunen ska rekommendera restauranger med system för ”take away” för att minska risken för smittspridning. ⚠️diskuteras
5. att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens likviditet. ✅
6. att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen.✅
7. att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Sigtuna kommun att göra likadant.✅
8. att se över möjligheten att ge antingen anstånd eller förlänga betalningstiden för de hyresgäster som bor i kommunens, kommunala bolag och drabbas av Coronaviruset, genom sjukdom eller permittering. Drabbade hyresgäster bör mötas av en stor generös inställning om det blir hyresförseningar kopplat till att hyresgästen är drabbad av pandemin. ✅
9. att ta hänsyn till föreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet, kopplat till aktivitetsstöd och andra bidrag. Förslaget kan innebära bibehållet aktivitetsstöd baserat antal deltagare före pandemiutbrottet samt reducerade avgifter och taxor för hyra av föreningslokaler, planer och idrottshallar. Delvis ✅
10. att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar att i första hand omboka istället för att avboka. ✅
11. att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av årsomsättnings- och ratingkrav. ⚠️diskuteras
12. att kommunledningskontoret underlättar företagens kontakt med kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden.✅
13. att kommunen öppnar upp för att timanställa personal från näringslivet om/när personalbehov uppstår i kommunenens verksamheter. ⚠️diskuteras
14. att arbeta aktivt och konstruktivt med civilsamhället och andra för att stödja åtgärder som motverkar isolering för kommuninvånare i riskgruppen. ✅
15. att kommande beslut i dessa frågor, gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas. ✅
16. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda, organisationer och företag i Sigtuna kommun med anledning av spridningen av coronaviruset. ✅

Vi måste alla hjälpas åt! 🌹Kommunen ska vara öppen för ytterligare insatser och ska föra dialogen med det lokala näringslivet, enskilda invånare och organisationer. Önskemål om fler insatser ska prövas kontinuerligt

Vi vill påminna alla våra medlemmar om att det är viktigt att hålla sig hemma om man känner sig sjuk eller ingår i någon riskgrupp.

Har du förslag på åtgärder som kan göra livet lättare för kommuninvånarna nu, maila till

facebook Twitter Email