Pressmeddelande med anledning av kvällens Uppdrag granskning

SVT:s Uppdrag granskning har gjort två nya program i Sigtuna kommun, även denna gång för att granska en tidigare kommunledning från vårt parti.

Björn Stenutz, ordförande för (S) i Sigtuna kommun:
– Det som redaktionen presenterat för oss, och som ska ha ägt rum för mellan 10 och 15 år sedan, har varit helt nya uppgifter för oss. Vi ser allvarligt på anklagelserna, väl medvetna om att det är länge sedan det ska ha hänt. Vi har gjort vad vi kunnat för att vara behjälpliga med att svara på frågor och göra efterforskningar i vår egen bokföring och övriga underlag från den tiden.
 

– Men då vi inte sitter på den förstahandsinformation som verkar ha funnits inom PEAB i flera år, och då de personer som berörs i programmet inte är aktiva i vår lokala partiorganisation sedan länge, har det varit svårt att gå till botten med vad och framför allt varför saker och ting har hänt på det sätt som det framställs. Vi har av den anledningen skickat ett brev till PEAB:s koncernledning med en begäran om att få ta del av den granskningsrapport som Uppdrag granskning baserar sin rapportering på.


Marie Axelsson, oppositionsråd för (S) i Sigtuna kommun:

– Jag som förtroendevald vet att just förtroende är en färskvara och jag själv arbetar hela tiden med att visa kommuninvånarna varför vi socialdemokrater förtjänar deras röster i nästa val. Så på det sättet känns det som nu kommer fram både som en uppförsbacke och orättvist eftersom detta ska ha utspelat sig flera år innan jag själv blev politiskt aktiv.

-Samtidigt är jag beredd att kavla upp ärmarna, jobba hårt och möta väljarna för att övertyga dem om varför vår politik är bäst för Sigtuna kommun. Jag har själv så sent som i somras tackat nej till en riksdagsplats för att fortsätta jobba i kommunen. Jag är väl medveten om att det blir tufft men vet samtidigt att det som framställs i programmet inte är så vi socialdemokrater bedriver vår verksamhet. Vi vill möta väljarna i ärliga samtal om politiska idéer och förslag för att vinna förtroende. Det är vad politik ska handla om.

facebook Twitter Email