Nyheter

VI UTMANAR MODERATERNA PÅ SJUKVÅRDSDEBATT

Den 9 september är det val. Det är ett val där mycket står på spel och som kommer att avgöra vilken hälso- och sjukvård som länets befolkning kan räkna med under de kommande fyra åren.

Därför undrar vi: Hur ser moderaternas planer ut för hälso- och sjukvården i Stockholms län? Tänker de realisera deras idé om att sälja ytterligare ett akutsjukhus i länet och hur tänker de städa upp i den miljardrullning på Nya Karolinska sjukhuset, NKS, som moderaterna bär ansvaret för? Ska fortsatta privatiseringar fortsätta att få gå före…

Läs mer

Pressmeddelande: Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet

Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet. Vi vill visa vägen för omställningen till ett samhälle som är hållbart ur ekologisk, social, ekonomisk och demokratisk perspektiv. Socialdemokraterna anser att gemensamma lösningar, investeringar och prioriteringar är bästa vägen för att vi ska klara miljöutmaningarna.

Bred kunskap hos många är en nödvändig grund för att lyckas. Därför vill Socialdemokraterna att alla utbildningar inom Sigtuna kommun ska innehålla moment som höjer kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ska fortsätta sitt breda snart 10 åriga arbete som Fair trade city. I samarbete med Miljöpartiet och Liberalerna inledde vi byggandet av en helt…

Läs mer

VALFILM OM SKOLAN! Hur skapar vi en skola för framtiden?

Läs mer

Här är vår andra valfilm! Om snabbare integration och fler jobb.

Läs mer

Vallöfte: Närakuten Löwet ska finnas kvar

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting går till val på att bevara Närakuten Löwet på Löwenströmska sjukhuset. Närakuten är både välfungerande och omtyckt. I februari 2017 tog det moderatstyrda Landstinget beslut om att stänga närakuten Löwet. Om Socialdemokraterna får förtroendet i landstinget efter valet så kommer närakuten att bevaras. Efter 12 års moderat vanstyre av landstinget…

Läs mer

Träffa Axelsson kl 17 på onsdag i Valsta centrum!

Läs mer

För allas rätt att älska den man vill

Sigtuna kommun ska vara en inkluderande kommun där alla som bor och vistas i kommunen försäkras om ett gott bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Socialdemokratin vill forma ett starkt samhälle som bygger på alla människors lika värde och lika rätt.

Under lördagen den 4 augusti går det uppskattningsvis 60 000 deltagare i Europride genom Stockholm. 600 000 uppskattades stå längs med paraden. En fantastisk och så oerhört viktig demonstration. Arbetet för allas lika värde och allas rätt att älska den man vill måste ske i hela samhället för att vi ska kunna nå dit. Sigtuna kommun ska…

Läs mer

Här kommer vår första valfilm!

Vi tar samhällsutmaningarna på allvar och går till val på klassisk socialdemokratisk politik. Vi vill göra satsningar för en bättre välfärd, snabbare integration och fler bostäder. Välfärden prioriteras framför skattesänkningar.

   

Läs mer

Gå in på fliken ”Valet 2018” för att lära känna våra kandidater till kommunfullmäktige!

Läs mer

Alla är välkomna!

Kom och träffa Helene Hellmark Knutsson 1 augusti kl 18!
Läs mer
facebook Twitter Email