Ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

Den demokratiska utvecklingen i Sigtuna kommun är på fallrepet. Den moderatledda kommunledningen med Olov Holst, Moderaterna som kommunstyrelsens ordförande, försvårar numera för många förtroendevalda att utföra det arbete som de blivit valda till.

I november lämnade vi Socialdemokrater ett initiativärende till kommunstyrelsen om att vi vill att samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i samtliga partier ska ha ett personligt passerkort till kommunhuset. Förslaget omfattar även partiernas vice ordföranden och 2:e vice ordföranden i de kommunala nämnderna. Igår på kommunstyrelsens arbetsutskott kom svaret, vilket tråkigt nog visar sig vara ett avslag på vårt fullt rimliga förslag.

Kommunhuset i Sigtuna kommun har genomgått en stor säkerhetsanpassning på senare tid. Skottsäkra glasdörrar, säkra mötesrum och en rad andra åtgärder har integrerats i lokalerna. Detta är tyvärr delvis helt nödvändigt på grund av hot och incidenter som förekommit i och utanför kommunhuset. Vi är inte negativa till utökad säkerhet, tvärtom, det är bra att riskminimera arbetsmiljön för tjänstepersoner och politiker. Däremot anser vi att de förtroendevalda som har fått invånarnas förtroende att representera dem politiskt enkelt ska kunna ha tillträde till kommunhuset. Det är inte för mycket begärt.

En konsekvens av den nya säkerhetsrutinen är att Kontaktcenter som ska erbjuda stöd och service till kommuninvånarna nu också måste fungera som dörröppnare åt politiker som inte kan ta sig in själva.

Ett annat exempel som vi måste lyfta är att Socialdemokratiska företrädare i kommunens krisledningsnämnd inte heller har eget tillträde till kommunhuset. Kommunens krisledningsnämnd arbetar tillsammans med den centrala krisledningsgruppen (CKL) i syftet är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut i en extrem situation. Hur ska de agera vid en akut kris då de inte ens har möjligheten att komma in i kommunhuset på en tid som ligger utanför kommunhusets öppettider.

Vi anser att säkerhetsrutinen nu går bortom rimlighetens gräns och att den behöver ses över omgående. Vårt initiativärende som kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde på måndag den 17:e januari förtjänar ett bifall istället för ett avslag. För demokratins skull.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd i Sigtuna kommun
facebook Twitter Email