Pressmeddelande Socialdemokraternas bostadsprogram

Igår presenterade Socialdemokraterna i Sigtuna kommun sitt bostadsprogram för kommunfullmäktige. I Sigtuna kommun råder det bostadsbrist och en utbredd trångboddhet. Vi har, till skillnad från den moderatledda kommunledningen, höga ambitioner vad gäller byggtakten i kommunen. Sigtuna kommun befinner sig i norra Europas ledande tillväxtregion. För att möta efterfrågan måste vi bygga fler bostäder i blandat bestånd.

– Att moderaterna drar i handbromsen och bara vill bygga 34 hyreslägenheter per år till och med 2026 är ett svek mot kommuninvånarna. Det är inte att ta ansvar för bostadsbristen, Marie Axelsson, oppositionsråd (S).

Enligt Länsförsäkringar fastighetsförmedling senaste sammanställning för hur fördelaktigt det är för unga att bo i en kommun blev Sigtuna kommun rankat som Sveriges 6:e sämsta kommun. Genom att bygga fler billiga hyresrätter som unga har råd med kan fler unga ta det första steget in på bostadsmarknaden. Det är en vinst för varje ung människa som kan påbörja sitt vuxna liv, men också en vinst för hela samhället när unga kan bo kvar i sin hemkommun nära till jobb och utbildning. Så skapar vi ett starkare samhälle och en tryggare Sigtuna kommun.

Trångboddhet bidrar till segregation och boendesegregationen ska motverkas. Bostadsbristen gör att kriminaliteten på bostadsmarknaden ökar.

-Olovlig andrahandsuthyrning och svarta hyreskontrakt där kriminella tar ut ockerhyror måste även det motverkas. Det är inte de som hyr i andra eller tredje hand som är kriminella, utan de som hyr ut.

När människor bor trångt ökar risken för våld i hemmet och våld i nära relationer. En sådan ökning kan man se i Sigtuna kommun. Dessutom kan det vara svårt för barn och ungdomar att hitta studiero i hemmet, vilket kan leda till sämre skolresultat.

-En hög takt i bostadsbyggandet, blandade boendeformer och en stark allmännytta är viktiga instrument för att bryta trångboddheten och segregationen på bostadsmarknaden. Vi anser även att man bör införa ett trygghetsperspektiv inför samtliga nybyggnationer så att trygghetsarbetet blir en integrerad del av kommunens bostadsförsörjningsarbete, Marie Axelsson, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email