Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

När Socialdemokraterna styrde kommunen garanterade vi sommarjobb för alla ungdomar som går på gymnasiet. I samarbete med kommunens näringsliv och organisationer har vi kunnat möjliggöra för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i ung ålder. Sommarjobbagarantin gällde alla unga i kommunen som studerade på gymnasiet, både de som gick årskurs ett, två och tre. Det gjorde att ungdomar redan i tidig ålder fick in en fot i arbetslivet och kände hur det är att arbeta på riktigt. Vi gjorde det möjligt för dem att få något att skriva på första raden i sitt CV.

Det har dessvärre inte sett ut så de senaste fem åren. När Moderaterna tog över makten i Sigtuna kommun 2017 tog de bort sommarjobbsgarantin. För att en ungdom i åldern 16–19 år ska erbjudas ett sommarjobb genom kommunen krävs det att man går andra året på gymnasiet och dessutom har godkända betyg i svenska och matematik. Uppfylls inte kraven så erbjuds inget sommarjobb. Det är kraven som den moderatledda kommunledningen ställer på våra unga. Man kan tänka sig att en kommun ska genomföra insatser för att FLER ungdomar ska komma i arbete – inte tillämpa krav som i stället gör det svårare för dem att få in en fot på arbetsmarknaden. De som har det tuffast i skolan kan behöva sommarjobbet allra mest för att ha möjlighet att få stå på egna ben och tjäna egna pengar.

Att elever ska ha godkända betyg i samtliga ämnen, särskilt i kärnämnen, är alltid målet. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg och alla ska ges goda förutsättningar att nå en gymnasieexamen. En gymnasieexamen är trots allt nyckeln till jobb och vidare studier. Det är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Det som däremot blir fel är när Moderaterna ställer ultimatum. Klarar du att få godkänt i svenska och matte kan du erbjudas ett sommarjobb, klarar du inte det så får du skylla dig själv. Och de elever som går första och tredje året på gymnasiet utesluts dessutom helt från att ens få möjlighet till sommarjobb genom kommunen. Det finns många driftiga ungdomar med bra kontakter och som kan ordna ett eget sommarjobb och det välkomnar både vi och näringslivet i kommunen. Men faktum är att med Moderaterna vid rodret så står flera hundra gymnasieungdomar utan jobb varje sommar.

Sommarjobbsgarantin gör skillnad för många ungdomar och något som vi med stolthet går till val på idag. För vi vet vikten av ett första jobb. Att svika unga hör inte hemma hos oss. Rösta på Socialdemokraterna den 11:e september om du också vill vända utvecklingen i kommunen.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd Sigtuna kommun
  • Susan Jibran(S) ordförande SSU Sigtuna kommun
  • Emel Karakaya (S) ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt riksdagskandidat
facebook Twitter Email