Vallöfte: En jämlik kunskapsskola för framtiden

Socialdemokraterna går till val på att skapa en jämlik kunskapsskola. Skolan lägger grunden för barnens framtid. En jämlik skola möjliggör att alla elever kan nå sina drömmar. Socialdemokraterna går till val på att alla barn ska få de stöd de behöver så att de kan nå kunskapsmålen.

Våra skolor ska ha höga resultat där ingen elev någonsin lämnas efter eller hålls tillbaka. Skolan står inför utmaningar. För att vi ska kunna leverera den skolgång eleverna förtjänar så krävs investeringar i skolan istället för skattesänkningar.

Om vi får väljarnas förtroende anställer vi fler vuxna i skolan, har färre barn i förskolegrupperna och så satsar vi på lärarnas och elevernas arbetsmiljö.

– Jag har varit lärare i över 20 år och vet vad skolan behöver. Att lyckas med sin skolgång är avgörande en individs framtid. I våra skolor ska alla elever få rätt stöd och ges utmaningar. Daglig fysisk rörelse och en stabil elevhälsa är också avgörande komponenter som måste prioriteras, säger oppositionsråd (S) Marie Axelsson

 

Vårt besked är tydligt. Socialdemokraterna väljer alltid satsningar på skolan framför skattesänkningar.

I lokalmedia: http://www.marsta.nu/startsidan/18225/

facebook Twitter Email