Uttalande av riksdagsledamot Marie Axelsson (S) angående lokalpolitisk annonsering

Socialdemokraterna tar kommunpolitiken på största allvar.

Oseriös annonsering och smutskastning är något vi socialdemokrater inte sysslar med. Vi anser att ett sådant beteende är ytterst olämpligt när man innehar den politiska makten i kommunen och rimmar illa med de etiska riktlinjer vi antog vid senaste kommunfullmäktige.
Observera, -i full politisk enighet!

Har man vunnit val ska man bedriva politik. Det är politikers skyldighet gentemot sina väljare.

Nu är det valrörelse igen inför EU – valet den 26/5. Vi välkomnar serösa annonskampanjer från samtliga partier framöver!


facebook Twitter Email