Stoppa Moderaternas utförsäljning av hyresrätter i Sigtuna stad

Nu har Moderaterna beslutat att påbörja en utförsäljning av ytterligare 64 hyresrätter i Sigtuna stad. Det är SigtunaHems lägenheter som ska ombildas till bostadsrätter.

I bostadsförmedlingens kö står över 18 000 personer och många väntar på ett förstahandskontrakt. När totalt 122 lägenheter försvinner ur utbudet halkar de ännu längre ned i kön. Detta är oacceptabelt och ett stort svek mot kommuninvånarna.

Under 2021 såldes 58 hyresrätter i Pilsbo och ombildades då till bostadsrätter. Knappt har bläcket torkat på avtalet så är det dags för nästa utförsäljning i grannkvarteret. Vi socialdemokrater röstade nej och reserverade oss mot beslutet om att påbörja utförsäljningen. Anledningarna är flera men en mycket viktig parameter är att Moderaterna går emot styrelsens fastställda kriterier som ska gälla vid ombildning. Hyresrätterna ligger dessutom i ett område som omgärdas av villor och bostadsrätter. Det är ett trevligt blandat bostadsområde i ett centralt läge i Sigtuna stad.

Genom att ombilda totalt 122 hyresrätter minskar allmännyttans bestånd. Risken för trångboddhet ökar och Sigtuna kommun är redan idag en av Sveriges mest trångbodda kommuner enligt statistiken. Detta gör att handeln med olagliga andrahandskontrakt blir ännu mer lukrativ för kriminella personer som kränger svartkontrakt till ockerhyror. Hyresrätten är viktig som en av upplåtelseformerna på bostadsmarknaden och därför värnar vi den. Självklart vill vi att det ska byggas bostadsrätter och villor också.

Det är bostadsbrist i Sigtuna kommun liksom i hela Stockholms län och därför behövs fler bostäder, inte färre. Ombildningar som denna ger inte fler bostäder till våra invånare, tvärtom så begränsas utbudet på grund av att alla inte har råd att köpa sin bostad. Bostadssegregation ökar vilket bidrar till ökade klyftor bland våra kommuninvånare. Det är det sista vår kommun behöver just nu.

Det finns egentligen inget som motiverar en utförsäljning av hyresrätter i kommunen i dagsläget utan det är en rent ideologisk handling från Moderaternas håll. SigtunaHem har fortfarande en god soliditet och gör ett bra ekonomiskt resultat så även ur den aspekten är denna försäljning omotiverad.

Vi säger nej till utförsäljningen av allmännyttans lägenheter. Vi vill att SigtunaHem ska bygga nya hyresrätter så att bostadskön minskar, för att ungdomar ska kunna få ett första hyreskontrakt och för att minska handeln med svarta olagliga hyreskontrakt.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
facebook Twitter Email