(S)tödpaket på väg

Den Socialdemokratiska regeringen lägger nu fram ett förslag till riksdagen om att sänka skatten på diesel och bensin med 1,80 kr vid pump. Kommuninvånare som äger en bil kommer också att få en drivmedelskompensation om 1 000 kronor per bil och de som bor i gles- och landsbygd får dessutom ytterligare 500 kronor i stöd. Utgångspunkten är att kompensationen betalas ut automatiskt.

Som en konsekvens av Putins olagliga invasion av Ukraina har bensinpriserna rusat i vårt land. Dock ökade bensin- och gaspriserna redan innan Putins invasion, något vi upplevde under vintern 2021 som en följd av Rysslands minskade gasleveranser till EU.

Vissa partier har menat att de skulle vilja se en större sänkning. Men det går i praktiken inte. EU:s Energiskattedirektiv sätter miniminivåer som måste uppfyllas och då går det inte att sänka mer än förslaget som ligger på bordet.

Hela landet ska leva med en stark och motståndskraftig landsbygd. I Sigtuna kommun bor ca 15% av kommuninvånarna på landsbygden. Redan i februari aviserade regeringen ett förslag om ett extra stödpaket på en miljard kronor till lantbrukarna. Syftet var att ersätta de höga kostnaderna. I det ligger bland annat en återbetalning på dieseln med 2 kr per liter.

För att särskilt hjälpa hushåll med svag ekonomi när priserna nu stiger ska också bostadsbidraget för barnfamiljer tillfälligt höjas. Regeringen stärker även anslaget för klimatbonus för att underlätta omställningen till en fossilfri transportsektor. Detta innebär att kommuninvånare som bidrar till den gröna omställningen och köper en elbil kan få upp till 70 000 kronor i stöd. På torsdag lägger dessutom regeringen fram sitt förslag till ett reformerat reseavdrag.

Sveriges klimatmål ligger fast. På längre sikt är det tydligt att Sverige måste bryta sitt beroende av fossila bränslen.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
facebook Twitter Email