Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill att småföretag och entreprenörer ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas

Efter ännu ett år med Moderaterna vid rodret har Sigtuna kommun fallit i Svenskt Näringslivs företagsklimat ranking och dessutom fått ett nytt bottenrekord. Nu är kommun på plats 75.

Aldrig tidigare har kommunen haft detta bottenrekord. För att skapa ett starkare samhälle behöver Sigtuna kommun ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt på lokalt företagande och samverkan mellan politik och näringsliv.

Vi kan se den största nedgången inom tre områden, kommunpolitikers attityder till företagande, trygghetsfrågan samt service och bemötande. I synnerhet vad gäller trygghetsfrågan har Sigtuna kommun tappat i rankingen och är idag på plats 230 av 290 kommuner i Sverige. En annan fråga vi ser med oro på är kommunens service och bemötande mot det lokala näringslivet. Och vad har Olov Holst (M) att säga om detta? Att han är ”väldigt förvånad” (Märsta.nu, 22/11-2021) Men det är inte Socialdemokraterna i Sigtuna kommun.

När Socialdemokraterna styrde kommun 2012 var Sigtuna kommun på plats 16. Vår vision för Sigtuna kommun idag är densamma som då, att ge lokala småföretag, större företag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas i Sigtuna kommun. Dessutom vill vi hjälpa till att stärka trygghetsarbetet. Här behövs målmedvetenhet, krafttag och samverkan mellan politik, näringsliv och polisen.

Marie Axelsson (S) oppositionsråd

facebook Twitter Email