REPLIK: Du ska kunna lita på vården

Du måste kunna lita på att vården finns där den dag du behöver den. Du ska känna dig trygg med din vårdcentral och veta att det går att få en tid, oavsett var i Stockholm du bor. Det borde vara en självklarhet att du ska få vård, inte en kölapp.

Du ska inte behöva kämpa och armbåga dig fram för att du eller någon i din familj ska få vård. Liberalerna skriver om valfrihet, och det finns ingen värre ofrihet än att inte ha hälsan och att tvingas stå i kö till vården istället för att få vård.


Vi Socialdemokrater var beredda att satsa 732 miljoner kronor på den nära vården och vårdcentralerna i vårt budgetförslag för Region Stockholm. Det är pengar som skulle gått till mer personal och kortare väntetider genom att göra vårdcentralen till den självklara vägen till vården. Socialdemokraterna är tyvärr i opposition i regionen så vårt förslag röstades ned.

Vi delar Liberalernas bild av behovet av en fast läkarkontakt. Men trots att det moderatledda styret, där Liberalerna ingår, styrt över sjukvården i snart 16 år har inte ens en av fem sigtunabor en fast namngiven läkare de kan vända sig till. Endast 17,5% är listade på en läkare. Konsekvenserna av detta blir att du träffar en ny person på vårdcentralen vid nästan varje besök och att du gång på gång tvingas berätta din sjukdomshistoria. Att bara 6 av 10 stockholmare tycker vårdcentralernas väntetider är rimliga borde engagera Liberalerna mer än att vilseleda om vår politik.

Vi socialdemokrater vill tvärtom se en riktig satsning på regionens vårdcentraler. Alla i vår region ska garanteras rätten till en fast namngiven läkare och det ska anställas mer personal på vårdcentralerna. Du ska känna din läkare och din distriktssköterska. För när du känner dig trygg med vården nära dig behöver du inte åka hela vägen till akuten lika ofta, och du behöver inte ringa en nätläkare om du får vård i tid på din vårdcentral.

I vår region har det blivit färre sjuksköterskor men fler byråkrater efter 16 år av moderatlett styre. Det är tydligt att det krävs ett nytt ledarskap i Region Stockholm för att garantera vård i tid och efter behov.

  • Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S)
  • Marie Axelsson, oppositionsråd Sigtuna (S)
facebook Twitter Email