Privatisera inte Midgårdsbadet

Nyligen presenterade högeralliansen, genom Lars Björling (SfS), att de funderar på att höja inträdet på Midgårdsbadet, samt att alliansen vill privatisera badet, trots att Sigtuna kommun i nuläget går med 30 miljoner kronor i överskott.

I senaste delårsbokslutet som presenteras på kommande kommunstyrelsesammanträde, så framgår det att Sigtuna kommun går med ett överskott på 30 miljoner kronor. Regnbågen sätter sig alltså vid ett dukat bord, den socialdemokratiska kommunledningen lämnar över en stark ekonomi. Den nya kommunledningen presenterade på måndagen första politiska förslaget; en höjning av inträdet på Midgårdsbadet och i framtiden en privatisering av detsamma. Till trots för en stark kommunal ekonomi.

Förslaget är ett renodlat högerförslag. Ett bad är enligt Lars Björling (SfS) inte en kommunal kärnverksamhet. Det innebär att i förlängningen är inte heller barns simkunnighet eller föreningarnas barn- och ungdoms aktiviteter en kommunal angelägenhet.

Vi anser att en aktiv fritid för barn och unga är värd låga avgifter, att alla ska möjlighet att ofta ta med familjen till Midgårdsbadet. Nästa steg blir att privatisera badet. Det är inte första gången det sker och konsekvensen har på alla ställen varit att skolor och föreningar får sämre tillgång till badet. En privat aktör vill såklart reservera de bästa tiderna för fullt betalande besökare.

Vi undrar om Miljöpartiet, inom den nya koalitionen, ställer upp på högeralliansens förslag att höja inträdet och sen privatisera Midgårdsbadet? Vi är stolta över att Sigtuna kommun har ett för Norden unikt biologiskt renat bad. Lämnar vi över badet till en privat aktör har vi ingen kontroll över varken inträde eller skolor och föreningars tillgång till badet. Vi kan inte heller garantera att badet förblir biologiskt renat utan det kan snabbt av kommersiella skäl ändras till ett traditionellt klorerat bad.

Lars Björling lämnar ett osäkert svar om framtiden, t ex kan höjda statsbidrag från den socialdemokratisk ledda regeringen medföra att inträdet inte höjs. Med ett överskott i kommunens ekonomi är privatiseringar, höjda avgifter och kommunala besparingar inte rätt väg fram.

Ibrahim Khalifa (S)
Oppositionsråd

Marie Axelsson (S)
Gruppledare, kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email