Vallöfte: Äldreomsorgen i kommunen ska bli bäst i Sverige!

God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla kommunens äldreomsorg. Sigtuna kommun behöver göra de nödvändiga investeringarna som behövs för att möta behoven av en allt äldre befolkning. Därför vill vi bygga fler äldreboenden.

Det finns ett behov av avdelningar för äldre med somatiska besvär och ett ännu större behov av avdelningar för personer med demenssjukdomar. Vi vill även utveckla dagvården och utöka antalet personer som får delta.

– I Sigtuna kommun ska ingen som har ett konstaterat behov behöva stå i kö för att få plats på ett särskilt boende. Sigtuna kommun ska själva kunna stå för den omsorg som krävs. Inga ska mot sin vilja behöva flytta till en annan kommun för att få plats på ett äldreboende, säger oppositionsråd Marie Axelsson (S)

Socialdemokraterna var idag och besökte personal och boende på Ymers äldreboende i Valsta. Ymer verkar fungera väl och vi ser att tidigare satsningar ger resultat. Marie Axelsson, oppositionsråd (S), och Gunilla Johansson, den socialdemokratiska gruppledaren för äldre- och omsorgsnämnden, möttes av glada medarbetare och boende.

– Vi pratade särskilt om vikten av en god inomhusmiljö, speciellt under värmeböljor som vi upplever under denna sommar. Alla äldreboenden bör få installerat klimatanläggningar så att både de boende och personal får en bra miljö att vistas i, säger Gunilla Johansson (S).

 

I lokalmedia: http://www.marsta.nu/startsidan/s-lovar-satsning-pa-aldreomsorgen/

facebook Twitter Email