Pressmeddelande: Regeringens satsning på fritidsverksamhet är välkommet

Fritidsverksamheten i Sigtuna kommun får ett tillskott på 188 000 kronor. Det stod klart när Regeringen beslutade om att anslå 50 miljoner kronor för att stärka fritidsverksamheten för unga runt om i landet. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun välkomnar regeringsbeslutet och menar att pengarna kommer göra stor skillnad för kommunens unga.

– Fritidsgårdar fyller en väldigt viktig funktion i vårt samhälle, i synnerhet ger de många unga en meningsfull fritid. Med regeringens satsning skulle fritidsverksamheten kunna utökas och förstärkas i kommunen såsom exempelvis avgiftsfri sommarfritids eller extra personal, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får nu i uppdrag att fördela dessa medel och följa upp satsningen. Satsningen innebär att det finns drygt 180 000 kronor i stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet i Sigtuna kommun.

Syftet är att unga i åldern 13–20 år ska kunna delta i mer verksamhet och få ut mer av deltagandet. Kommuner som vill delta ska rekvirera medel hos MUCF senast den 30 november 2018. Satsningen på fritidsverksamhet för unga bygger på en överenskommelse mellan den S-ledda regeringen och Vänsterpartiet.

Mer pengar under 2018 till fritidsverksamhet för unga

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/mer-pengar-under-2018-till-fritidsverksamhet-for-unga/

facebook Twitter Email